Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

CZECH POINT - výpisy na počkání:

 
katastr nemovitostí
obchodní rejstřík
živnostenský rejstřík
insolvenční rejstřík
rejstřík trestů
registr řidičů - bodové hodnocení
zřízení datové schránky
rejstřík trestů právnických osob
 
Již třetím rokem zajišťuje městský úřad službu veřejnosti v rámci projektu CZECH POINT tím, že na počkání vydá výpis z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku trestů a od 1. ledna 2009 i výpis bodového hodnocení z registru řidičů. Není proto nutné pro tyto dokumenty jezdit k Městskému soudu do Prahy nebo na Katastrální úřad do Rakovníka a pod., vše lze získat na počkání v podatelně městského úřadu, a to každý pracovní den v těchto hodinách:
Po   7.30 – 17.00 hod.
Út    7.30 - 16.00 hod.
St    7.30 - 18.00 hod.
Čt    7.30 – 15.00 hod.
Pá    7.30 - 14.00 hod.
 
Za výpisy jsou stanoveny tyto sazby správních poplatků:
 
výpis z katastru nemovitostí
za první stránku správní poplatek 50 Kč pro účely smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod na území Nového Strašecí v době od 25. 10. 2011 do 31. 12. 2011
 
za první stránku správní poplatek 100 Kč v ostatních případech 
za každou další i započatou stránku správní poplatek 5 Kč
 
výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a z insolvenčního rejstříku
za první stránku správní poplatek 100,- Kč
za každou další i započatou stránku správní poplatek 5,- Kč
 
výpis z rejstříku trestů za fyzickou i právnickou osobu
za přijetí žádosti správní poplatek 100,- Kč 
 
výpis bodového hodnocení z registru řidičů
za první stránku správní poplatek 50,- Kč
za každou další i započatou stránku správní poplatek 5,- Kč
 
Pro výpis z katastru nemovitostí je nutné zadat číslo listu vlastnictví popř. číslo pozemku nebo stavby a název katastrálního území. Pro výpis z obchodního a živnostenského rejstříku identifikační číslo. Pro podání žádosti a vystavení výpisu z rejstříku trestů je nutné prokázat se platným občanským průkazem. Pro výpis z insolvenčního rejstříku identifikační číslo a u osob osobní údaje. Pro výpis bodového hodnocení je nutné předložit řidičský průkaz a doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). 
Údaje z evidence rejstříku trestů právnických osob, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné. Z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává.    
 

Na MěÚ lze od 1.7.2008 činit podání Živnostenskému úřadu

Jedná se o novou službu, o které přinášíme následující informace:

Pokud chce zájemce učinit elektronické podání Živnostenskému úřadu, nejprve si vyplní registrační formulář, který nalezne na webových stránkách Hospodářské komory ČR (www.komora.cz), kde mu systém následně vygeneruje číslo tzv. tiketu. Toto číslo sdělí na kontaktním místě Czech POINT (na MěÚ v podatelně) a současně předloží doklady k ověření své totožnosti, nečastěji občanský průkaz, zaplatí příslušný správní poplatek a sdělí, kterému Živnostenskému úřadu je podání určeno. Je-li to nutné, odevzdá i příslušné přílohy k podání v listinné podobě. Žadatel pak obdrží potvrzení o úhradě poplatku i o doručení svého podání. Na MěÚ lze do kontaktního místa Czech POINT přinést i vyplněný vytištěný formulář podání Živnostenskému úřadu včetně příloh. I zde obdobně jako u elektronického podání bude ověřena jeho totožnost, uhradí správní poplatek a dostane potvrzení o doručení. Pokud je pro podání stanovena zákonná lhůta, je splněna, je-li posledního dne lhůty učiněno elektronické podání nebo odevzdán vyplněný formulář v kontaktním místě Czech POINT. V ostatních případech lhůta pro vyřízení podání počíná běžet jeho doručením Živnostenskému úřadu.

Pro oba případy podání je nutné důrazně upozornit, že pracovnice Czech POINTu neprovádí a ani není oprávněna provádět kontrolu správnosti a úplnosti podání, její úloha je pouze zprostředkovatelská, protože MěÚ Nové Strašecí není Živnostenským úřadem.

Žádost o zřízení datové schránky a žádost o zneplatnění datové schránky na kontaktním místě Czech POINT
 
Žádost o datovou schránku
O datovou schránku mohou zažádat fyzické osoby – občané, fyzické osoby – podnikatelé, právnické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku  na základě ověření totožnosti žadatele a kontrole platnosti předloženého dokladu  a datová schránka bude do tří dnů zřízena. Během několika dnů pak žadatel obdrží poštovní zásilku s vygenerovanými přístupovými údaji do své datové schránky.
Žádost o zneplatnění přístupu do datové schránky a vystavení nových přístupových údajů
Žadatel  musí identifikovat datovou schránku, ke které chce své přístupové údaje zneplatnit (číslem datové schránky) a e-mail, na který mu bude zaslán odkaz pro získání jednorázového přístupového hesla k datové schránce. Přístup do datové schránky bude zablokován a na e-mailovou adresu žadatele bude ihned odeslán odkaz na aktivační portál umožňující získání jednorázového přístupu do datové schránky s následnou změnou hesla. Žadatel podepíše převzetí potvrzení o tom, že tento proces proběhl.

#