Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Změny ceníku parkovného platné od 1.2.2008

Typ: ostatní
.
MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ

 


Nařízení města č. 3/2006 ve znění nařízení města č. 1/2008, usnesení rady města č. 847 ze 6.4.2006 a č. 313 ze dne 11.1.2008
 
ZPOPLATNĚNÍ PARKOVÁNÍ VYBÍRANÉ PARKOVACÍMI AUTOMATY – CENÍK PLATNÝ OD 1.2.2008
(ceny jsou včetně DPH)
 
Vymezené oblasti města se zpoplatněným parkováním:
 
Komenského náměstí
Poděbradova ul.
ul. Čsl. armády od Komenského náměstí ke Smetanovu náměstí
ul. 28. října
ul. U Školy
ul.Vítězslava Hálka
odstavné parkoviště u sokolovny
 
Doba provozu parkovišť:
 
       Pondělí – neděle          8.00–05.00 hod.
 
Stanovení cen:
 
a) základní ceny – parkovací automaty  
 
5,- Kč za 1. a 2. půlhodinu a 10,- Kč za každou další hod.
                      pondělí – pátek 08.00–18.00 hod.
                      sobota               08.00–12.00 hod.
 
10,- Kč          pondělí – pátek 18.00–05.00 hod.
                      sobota                12.00–05.00 hod.
                      neděle a svátky 08.00–05.00 hod.
 
b) ceny při předplatném:
 
         pro právnické osoby a podnikatele roční předplatné časově omezené pondělí až pátek
         od 08.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 08.00 do 12.00 hod maximálně 2 hodiny
         = 3.000,- Kč 
 
         c) cena vyhrazeného parkoviště
 
                  cena za 1 vyhrazené parkoviště ročně = 12.000,- Kč          
                  (v ceně není zahrnuto označení místa svislou dopravní značkou)
 
        
d) ceny ročních parkovacích karet
               abonentní:                                        
               karta = 3.000,- Kč
                              zaměstnanecká a studentská:
               karta = 1.200,- Kč Platí po dobu trvání pracovní doby a vyučování. Jindy pouze na
               zvláštní potvrzení zaměstnavatele a školy.
 
               rezidentní:
               karta = 600,- Kč
 
              občanská:
              karta = 3.000,- Kč
 
    e) cena na odstavných parkovištích
 
        První dvě hodiny zdarma, 10,- Kč za dalších 12 hodin
         
Od zaplacení ceny jsou osvobozena:
   – vozidla státního dozoru nad pozemními komunikacemi
   – vozidla vyjmenovaná v § 41 odst. 2, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních  
      komunikacích
   – vozidla při výkonu činnosti zvláštních povinností
   – pohotovostní vozidla při provádění zásahu
   – označená služební vozidla Městského úřadu v Novém Strašecí a Technických služeb
   - vozidla rezidentů, abonentů, zaměstnanců a studentů se zdravotním postižením
   odůvodňující poskytování mimořádných výhod II. a III. stupně (příloha č. 2 k vyhl.č.     
   182/1991 Sb.) 
  
Ostatní údaje:
 
Abonent – fyzická a právnická osoba se sídlem ve vymezené oblasti města, pokud zde má provozovnu nebo místo podnikání nebo místo výkonu činnosti a je držitelem silničního vozidla. 
Zaměstnanec a student -  zaměstnanec abonenta a student gymnázia.   
Rezident – osoba s trvalým pobytem ve vymezené oblasti města, která je držitelem silničního vozidla.
Občan – fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Novém Strašecí
Invalidní řidiči (vozíčkáři) parkují zdarma, pokud doba parkování nepřesáhne 2 hodiny.
Parkováním se nerozumí zastavení vozidla pro nezbytnou dobu za účelem vyložení a naložení zboží a osob (např. přivezení dítěte do školy a jeho odvoz, odvezení již zaplaceného zboží a pod.)
Předplatné a karty pro parkování lze zakoupit v Technických službách města Nového Strašecí na adrese Lipová 1172 (po-pá 08.00-15.00 hod) po předložení občanského průkazu a osvědčení o technickém průkazu (malý technický průkaz), příp. potvrzení školy a zaměstnavatele. Abonentní karty lze vydat též na jméno firmy (přenosné karty – s údajem všech ostatních RZ užívaných vozidel) po předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku a dokladu o držení vozidla.
Karty vydané dle písm. b) ceníku, karty vydané zaměstnancům a studentům a občanům lze vydat též jako přenosné s údajem všech RZ držených vozidel.
Ceny předplatného lze zakoupit i na kratší období, minimálně však na měsíc. Při změně poznávací značky v průběhu předplaceného období, bude zbytek předplatného převeden.
Doba parkování odpovídá alikvotně částce uhrazené vhozením mincí do automatu, přičemž minimální částka činí 5,- Kč. 
 
(změny platné od 1.2.2008)

Vytvořeno: 16. 1. 2008
Poslední aktualizace: 21. 11. 2017 23:02
Autor: