Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Změny v doručování po 1.7.2009

Typ: ostatní
.

 

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009

Dne 1. 7. tohoto roku nabyl účinnosti zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela se týká především úpravy doručování. K zřejmě nejdůležitější změně, která se dotkne též obálky pro doručování, dojde v § 23 odst. 4 správního řádu. Základním pravidlem bude vkládání uložených a nevyzvednutých zásilek do domovní schránky adresáta nebo na jiné vhodné místo. Podle dosavadní právní úpravy se takové písemnosti vracely správnímu orgánu
Úložní lhůta je podle § 23 odst. 4 správního řádu ve znění zákona č. 7/2009 Sb. 10 dnů. Původně to bylo 15 dnů.
 
Poslední změnou související s doručováním je změna § 20 odst. 1 správního řádu. Novela zde výslovně zavádí možnost doručovat fyzické osobě na adresu pro doručování písemností zapsanou v evidenci obyvatel. Tuto adresu bude poskytovat správním orgánům Ministerstvo vnitra. Při doručování fyzické osobě tedy bude správní orgán doručovat na adresu pro doručování zvolenou podle § 19 odst. 3 správního řádu v řízení. Ohlášení adresy pro doručování lze učinit v úředních dnech na podatelně MěÚ (k použití formuláře na těchto stránkách, nebo přímo v podatelně).Pokud si adresát takto adresu nezvolil, bude správní orgán doručovat na adresu pro doručování zapsanou v evidenci obyvatel. Pokud si adresát takto adresu nezvolil, bude správní orgán doručovat na adresu trvalého pobytu popřípadě na jiné místo podle § 20 odst. 1 správního řádu.

Vytvořeno: 13. 7. 2009
Poslední aktualizace: 14. 9. 2017 23:04
Autor: