Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

 • 1

Pravidla a doporučení pro přispěvatele

Níže je uvedeno deset doporučení pro přispěvatele Novostrašeckého měsíčníku.
Při výběru příspěvků k publikaci jsou brány v úvahu redakční zásady a kodex NSM.

1. 10. 2011 Zobrazit více

Kodex Novostrašeckého měsíčníku

Členové redakce a redakční rady měsíčníku se zavazují řídit níže uvedeným kodexem.

1. 10. 2011 Zobrazit více

Formulář objednávky inzerce pro Novostrašecký měsíčník

Formulář objednávky inzerce pro Novostrašecký měsíčníkZde najdete ke stažení objednávkový formulář ve formátu doc nebo pdf. Vyplněný a podepsaný formulář zašlete na adresu novostraseckymesicnik@seznam.cz nebo doneste do Informačního centra (vedle knihovny) nejpozději do 12. dne v měsíci.

17. 5. 2011 Zobrazit více

Ceník inzerce Novostrašeckého měsíčníku

Ceník inzerce Novostrašeckého měsíčníkuUzávěrka objednávek inzerce je vždy 15. den předcházejícího měsíce.
Vyplněné a podepsané objednávky můžete doručit e-mailem na adresu novostraseckymesicnik@seznam.cz nebo písemně či osobně na adresu
Informační centrum, Havlíčkov

Uzávěrka objednávek inzerce je vždy 12. den předcházejícího měsíce.

Vyplněné a podepsané objednávky můžete doručit
e-mailem na adresu: novostraseckymesicnik@seznam.cz
nebo písemně či osobně na adresu:
Informační centrum, Havlíčkova 1155, 271 01 Nové Strašecí.

 

Platbu za inzerci lze uskutečnit dvojím způsobem, a to:

 • Přímo do pokladny Městského úřadu Nové Strašecí, Komenského náměstí 201. 
 • Na základě vystavené faktury, která je splatná do 14 dnů ode dne vystavení faktury vydavatelem.

 

Podklady inzerce lze zasílat e-mailem, poštou nebo osobně nejlépe v elektronické podobě ve formátu pdf, jpg, Corel, MS Word, Excel.

 

Redakce: Informační centrum, Havlíčkova 1155, 271 01 Nové Strašecí, telefon: +420 720 995 909, e-mail: novostraseckymesicnik@seznam.cz

 

Novostrašecký měsíčník vychází ve formátu A4 11x ročně v nákladu 1000 kusů.. 

Ceník inzerce

 

Formát: 

obálka 170g lesklá křída, barva 4/4 (není možné umístit inzerci)

vnitřní strany 80g ofset, tisk černá

rozměr publikace A4 (210 x 297mm)

 

Náklad:         950 ks

Distribuce:   Tabák Mlejnková, Tabák Sobotka,

                      Tabák Prokopová, Infocentrum,

                      UNO, Městská knihovna, OÚ Ruda

 

Web: www.novestraseci.cz/sluzby/novostrasecky-mesicnik/reklama-a-kodex/

 

Rozměry a cena inzerce:

 Rozměry inzerce

1/1    190 mm x 262 mm     5035 Kč

½      190 mm x 127 mm     2508 Kč

1/3    190 mm x 83 mm       1672 Kč

¼      94 mm x 127 mm        1254 Kč

Jiný formát individuálně dle dohody. Základní cena za 1cm2 je 10 Kč.

 

 • Velikost inzerce se odvíjí od šířky jednotlivých sloupců (jeden 60,5 mm, dva 125mm a tři sloupce 190mm)
 • Všechny ceny jsou včetně  DPH
 • Základní ceny odpovídají černobílému tisku a umístění uvnitř měsíčníku. 
 • Inzerci je možné otisknout pouze v obsahové (černobílé vnitřní) části Novostrašeckého měsíčníku.

 

Základní sleva pro plošnou inzerci: 

Za každá tři otištění inzerátu stejné velikosti (obsah se může měnit) v po sobě jdoucích vydáních poskytujeme čtvrté otištění zdarma.

 

Řádková inzerce

Občanská řádková inzerce
Cena za řádek 45 Kč (včetně DPH za 60 znaků včetně mezer)

Podnikatelská řádková inzerce
Cena za řádek 90 Kč (včetně DPH za 60 znaků včetně mezer)

 

Nekomerční inzerce: 

Poděkování,  blahopřání jsou zpoplatněny 2.50 Kč/cm2

Fixní cena vzpomínky je 90 Kč.


9. 3. 2010 Zobrazit méně

Pravidla vydávání Novostrašeckého měsíčníku

Vydavatelem Novostrašeckého měsíčníku je město Nové Strašecí.Vydávání měsíčníku řídí redakční rada. Tisk zajišťuje odpovědný redaktor, distribuci zajišťuje MěÚ Nové Strašecí. Měsíčník vychází jednou měsíčně ve fo

9. 3. 2010 Zobrazit více

Stránka

 • 1