Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

  • 1

Pravidla a doporučení pro přispěvatele

Níže je uvedeno deset doporučení pro přispěvatele Novostrašeckého měsíčníku.
Při výběru příspěvků k publikaci jsou brány v úvahu redakční zásady a kodex NSM.

1. 10. 2011 Zobrazit více

Kodex Novostrašeckého měsíčníku

Členové redakce a redakční rady měsíčníku se zavazují řídit níže uvedeným kodexem.

Cíle měsíčníku

 
Smyslem vydávání měsíčníku je především:
 
–          přinášet občanům informace o dění ve městě a okolí, a to v celé jeho šíři (informace z místní samosprávy, z kulturního, společenského života, zájmové činnosti, činnosti sdružení a spolků atd.);
 
a dále:
 
–          zprostředkovat rozmanité pohledy a názory na různé aspekty života ve městě, poskytovat prostor pro demokratickou a kultivovanou výměnu názorů;
–          podněcovat zájem občanů o dění ve městě se záměrem obohatit veřejnou diskusi, zapojit občany do rozhodování o místních záležitostech, přispět k identifikaci občanů s městem, posilovat vzájemnou sounáležitost.
Cílovou skupinou měsíčníku jsou všichni občané města.
 
Redakční zásady
 
Redakce a redakční rada svou činností usilují o naplnění výše stanovených cílů. Důraz je kladen na věcnost a na informativní hodnotu článku.
 
Při sestavování obsahu čísla se přihlíží k:
 
-         informační hodnotě příspěvků
-         zajímavosti tématu vzhledem k cílové skupině a zaměření měsíčníku
-         aktuálnosti příspěvku
-         k obsahu vzhledem v kontextu ostatních článků určených ke zveřejnění ve stejném čísle i článků dříve zveřejněných – vychází z požadavku vyváženosti a různorodosti. 
-         jazykové a stylistické úrovni, ke srozumitelnosti sdělení.
V měsíčníku mají prostor i alternativní názory, pokud respektují zásady věcné a konstruktivní diskuse. Redakce a redakční rada podporuje takové názorové střety a dává prostor těm argumentům, které mohou obohatit nebo iniciovat veřejnou diskusi a přispět k řešení problematiky života v obci.
 
Zveřejňování příspěvků
 
Redakce není povinna publikovat všechny došlé příspěvky. Při výběru příspěvků k otištění jsou brány v úvahu výše zmíněné redakční zásady a cíle měsíčníku. V žádném případě nebudou zveřejněny příspěvky, které:
-         mohou porušovat platné právní normy,
-         obsahují hanlivé, neslušné, vulgární, nenávistné, zastrašující, sexuálně orientované nebo jiné materiály či výrazy, které jsou v rozporu s dobrými mravy, zejména obsahují-li jakoukoli diskriminaci z důvodu rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadají-li náboženské nebo národnostní cítění, ohrožují-li obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižují-li lidskou důstojnost, obsahují-li prvky pornografie nebo násilí,
-         obsahují osobní útoky,
-         jsou anonymní nebo není-li možné autora kontaktovat,
-         obsahují skrytou nebo neohlášenou reklamu.
 
Došlý příspěvek může být redakčně upraven a zkrácen. V tomto případě bude pod článkem uvedeno „redakčně upraveno“/„redakčně kráceno“.
 
 
Členové redakce a redakční rady měsíčníku se zavazují řídit tímto kodexem.

1. 10. 2011 Zobrazit méně

Formulář objednávky inzerce pro Novostrašecký měsíčník

Formulář objednávky inzerce pro Novostrašecký měsíčníkZde najdete ke stažení objednávkový formulář ve formátu doc nebo pdf. Vyplněný a podepsaný formulář zašlete na adresu novostraseckymesicnik@seznam.cz nebo doneste do Informačního centra (vedle knihovny) nejpozději do 12. dne v měsíci.

17. 5. 2011 Zobrazit více

Ceník inzerce Novostrašeckého měsíčníku

Ceník inzerce Novostrašeckého měsíčníkuUzávěrka objednávek inzerce je vždy 15. den předcházejícího měsíce.
Vyplněné a podepsané objednávky můžete doručit e-mailem na adresu novostraseckymesicnik@seznam.cz nebo písemně či osobně na adresu
Informační centrum, Havlíčkov

9. 3. 2010 Zobrazit více

Pravidla vydávání Novostrašeckého měsíčníku

Vydavatelem Novostrašeckého měsíčníku je město Nové Strašecí.Vydávání měsíčníku řídí redakční rada. Tisk zajišťuje odpovědný redaktor, distribuci zajišťuje MěÚ Nové Strašecí. Měsíčník vychází jednou měsíčně ve fo

9. 3. 2010 Zobrazit více

Stránka

  • 1