Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

  • 1

Pravidla a doporučení pro přispěvatele

Níže je uvedeno deset doporučení pro přispěvatele Novostrašeckého měsíčníku.
Při výběru příspěvků k publikaci jsou brány v úvahu redakční zásady a kodex NSM.

1.  Téma článku musí respektovat zaměření měsíčníku a jeho čtenáře – mělo by se týkat dění v Novém Strašecí, popř. jeho okolí. Při výběru tématu je třeba mít na paměti cílové čtenáře (občany Nového Strašecí) a zvažovat, zda pro ně bude tato informace zajímavá, zda si ji se zájmem přečtou.

2Rozsah a forma článku by měly být přiměřené vzhledem k významu, zajímavosti a „velikosti“ tématu. Pro informace o běžném dění stačí forma krátké zprávy (jedna až dvě věty, popř. zvážit nutnost o dané události informovat); zajímavější témata mohou mít podobu rozšířené zprávy, popřípadě reportáže nebo analýzy.

 
3. V případě nejasností je lépe předem kontaktovat redakci a zkonzultovat téma, rozsah a formu článku, aby se předešlo následným změnám či krácení článků ze strany redakce.
 
4. Prosíme Vás, abyste svůj příspěvek před odesláním přečetli a zkontrolovali. Snažte se prosím psát pravopisně správně včetně dodržení zásad interpunkce.
 
5. K článku připojte prosím své jméno a příjmení, případně název instituce či firmy, jejímž jménem píšete. Připojte také kontakt na sebe, ideálně by redakce měla mít k dispozici Váš telefon i e-mailovou adresu.
 
6.Příspěvky nesmí porušovat platné právní normy. Nesmí obsahovat žádné hanlivé, neslušné, vulgární, nenávistné, zastrašující, sexuálně orientované nebo jiné materiály či výrazy, které jsou v rozporu s dobrými mravy, zejména obsahují-li jakoukoli diskriminaci z důvodu rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadají-li náboženské nebo národnostní cítění, ohrožují-li obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižují-li lidskou důstojnost, obsahují-li prvky pornografie nebo násilí.
 
7. Přípěvky nesmějí obsahovat skrytou reklamu.
 
8Redakce není povinna publikovat všechny došlé příspěvky. Při výběru příspěvků k publikaci jsou brány v úvahu redakční zásady, kodex NSM, zaměření měsíčníku, kontext ostatních článků, požadavek vyváženosti a různorodosti.
 
9.  Váš příspěvek bude zkontrolován redakcí, může být redakcí upravenzkrácen. V tomto případě bude pod článkem uvedeno „redakčně upraveno“/„redakčně kráceno“. V případě potřeby zásadnějších změn bude autor kontaktován redakcí a bude s ním domluven následný postup.
 
10.Technické a organizační požadavky
–        Příspěvky je třeba doručit redakci do uzávěrky, která je 12. den předchozího měsíce.
–        Písemné příspěvky je možné předat elektronicky (formáty doc, rtf, txt, html, xls), a to elektronickou poštou (novostraseckymesicnik@seznam.cz) nebo jej doručit do Informačního centra (Havlíčkova 1155, Nové Strašecí) na jiném nosiči (CD, DVD, flash disk), popř. v tištěné podobě.
–        Text je možné doplnit o fotografie nebo jiné grafické přílohy ve formátech jpg, jpeg, tiff, png, gif, eps. Minimální požadované rozlišení u fotografií je 300 dpi/A4. m

1. 10. 2011 Zobrazit méně

Kodex Novostrašeckého měsíčníku

Členové redakce a redakční rady měsíčníku se zavazují řídit níže uvedeným kodexem.

1. 10. 2011 Zobrazit více

Formulář objednávky inzerce pro Novostrašecký měsíčník

Formulář objednávky inzerce pro Novostrašecký měsíčníkZde najdete ke stažení objednávkový formulář ve formátu doc nebo pdf. Vyplněný a podepsaný formulář zašlete na adresu novostraseckymesicnik@seznam.cz nebo doneste do Informačního centra (vedle knihovny) nejpozději do 12. dne v měsíci.

17. 5. 2011 Zobrazit více

Ceník inzerce Novostrašeckého měsíčníku

Ceník inzerce Novostrašeckého měsíčníkuUzávěrka objednávek inzerce je vždy 15. den předcházejícího měsíce.
Vyplněné a podepsané objednávky můžete doručit e-mailem na adresu novostraseckymesicnik@seznam.cz nebo písemně či osobně na adresu
Informační centrum, Havlíčkov

9. 3. 2010 Zobrazit více

Pravidla vydávání Novostrašeckého měsíčníku

Vydavatelem Novostrašeckého měsíčníku je město Nové Strašecí.Vydávání měsíčníku řídí redakční rada. Tisk zajišťuje odpovědný redaktor, distribuci zajišťuje MěÚ Nové Strašecí. Měsíčník vychází jednou měsíčně ve fo

9. 3. 2010 Zobrazit více

Stránka

  • 1