Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Kodex Novostrašeckého měsíčníku

Typ: ostatní
Členové redakce a redakční rady měsíčníku se zavazují řídit níže uvedeným kodexem.

Cíle měsíčníku

 
Smyslem vydávání měsíčníku je především:
 
–          přinášet občanům informace o dění ve městě a okolí, a to v celé jeho šíři (informace z místní samosprávy, z kulturního, společenského života, zájmové činnosti, činnosti sdružení a spolků atd.);
 
a dále:
 
–          zprostředkovat rozmanité pohledy a názory na různé aspekty života ve městě, poskytovat prostor pro demokratickou a kultivovanou výměnu názorů;
–          podněcovat zájem občanů o dění ve městě se záměrem obohatit veřejnou diskusi, zapojit občany do rozhodování o místních záležitostech, přispět k identifikaci občanů s městem, posilovat vzájemnou sounáležitost.
Cílovou skupinou měsíčníku jsou všichni občané města.
 
Redakční zásady
 
Redakce a redakční rada svou činností usilují o naplnění výše stanovených cílů. Důraz je kladen na věcnost a na informativní hodnotu článku.
 
Při sestavování obsahu čísla se přihlíží k:
 
-         informační hodnotě příspěvků
-         zajímavosti tématu vzhledem k cílové skupině a zaměření měsíčníku
-         aktuálnosti příspěvku
-         k obsahu vzhledem v kontextu ostatních článků určených ke zveřejnění ve stejném čísle i článků dříve zveřejněných – vychází z požadavku vyváženosti a různorodosti. 
-         jazykové a stylistické úrovni, ke srozumitelnosti sdělení.
V měsíčníku mají prostor i alternativní názory, pokud respektují zásady věcné a konstruktivní diskuse. Redakce a redakční rada podporuje takové názorové střety a dává prostor těm argumentům, které mohou obohatit nebo iniciovat veřejnou diskusi a přispět k řešení problematiky života v obci.
 
Zveřejňování příspěvků
 
Redakce není povinna publikovat všechny došlé příspěvky. Při výběru příspěvků k otištění jsou brány v úvahu výše zmíněné redakční zásady a cíle měsíčníku. V žádném případě nebudou zveřejněny příspěvky, které:
-         mohou porušovat platné právní normy,
-         obsahují hanlivé, neslušné, vulgární, nenávistné, zastrašující, sexuálně orientované nebo jiné materiály či výrazy, které jsou v rozporu s dobrými mravy, zejména obsahují-li jakoukoli diskriminaci z důvodu rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadají-li náboženské nebo národnostní cítění, ohrožují-li obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižují-li lidskou důstojnost, obsahují-li prvky pornografie nebo násilí,
-         obsahují osobní útoky,
-         jsou anonymní nebo není-li možné autora kontaktovat,
-         obsahují skrytou nebo neohlášenou reklamu.
 
Došlý příspěvek může být redakčně upraven a zkrácen. V tomto případě bude pod článkem uvedeno „redakčně upraveno“/„redakčně kráceno“.
 
 
Členové redakce měsíčníku se zavazují řídit tímto kodexem.

Vytvořeno: 1. 10. 2011
Poslední aktualizace: 18. 12. 2020 08:58
Autor: