Navigace

Obsah

23.6.2023 - odstávka elektřiny ZDE

1.6.2023 - odstávka vody ZDE

2.5.2023 - odstávka vody ZDE

12.4.2023 - odstávka vody ZDE

23.3.2023 - odstávka elektřiny ZDE 

15.3.2023 - odstávka elektřiny ZDE 

19.1.2023 - odstávky vody ZDE

18.1.2023 - odstávka vody ZDE

5.12.2022 - odstávka vody ZDE

23.11.2022 - odstávka elektřiny ZDE

27.10.2022 - odstávka elektřiny ZDE

1.7.2022 - odstávka vody ZDE

29.6.2022 - odstávka vody ZDE

9.6.2022 - odstávka vody ZDE

27.5.2022 - omezení dodávky vody ZDE

24.5.2022 - omezení dodávky vody ZDE

13.5.2022 - odstávka elekřiny ZDE 

26.4.2022 - omezení dodávky vody - porucha ZDE 

10.5.2022 - odstávka elektřiny ZDE

28.4.2022 - odstávka elektřiny ZDE 

24.3.2022 - odstávka elektřiny ZDE

15.3.2022 - odstávka elektřiny ZDE 

3.3.2022 - odstávka elektřiny ZDE 

8.12.2021 - omezení dodávky vody ZDE

12.11.2021 - omezení dodávky vody ZDE

9.11.2021 - omezení dodávky vody ZDE 

19.10.2021 - přerušení dodávky vody ZDE

12.10.2021 - omezení dodávky voda ZDE 

26.08.2021 - omezení dodávky vody ZDE

26.08.2021 - přerušení dodávky pitné vody ZDE

28.7.2021 - omezení dodávky vody ZDE 

18.6.2021 - omezení dodávky elektřiny ZDE

20.5.2021 - přerušení dodávky pitné vody ZDE

17.5.2021 - přerušení dodávky pitné vody ZDE

12.5.2021 - přerušení dodávky pitné vody ZDE

26.4.2021 - omezení dodávky elektřiny ZDE

20.4.2021 - omezení dodávky elektřiny ZDE 

30.3.2021 odpoledne - omezení dovávky elektřiny ZDE

30.3.2021 dopoledne - omezení dodávky elektřiny ZDE

29.3.2021 - omezení dodávky elektřiny ZDE

25.3.2021 - omezení dodávky elektřiny ZDE 

5.3.2021 - omezení dodávky elektřiny ZDE

28.1.2021 - omezení dodávky elektřiny ZDE

6.1.2021 - omezení dodávky vody ZDE

26.11.2020 - omezení dodávky vody ZDE

19.11.2020 (07:30 - 15:30) - plánovaná odstávka elektřiny

Karlovarská 507, 508, 509, 536, 551, 552, 567, 569, 578

9.9.2020 - omezení dodávky vody

4.9.2020 přerušení dodávky elektřiny

7.8.2020 - omezení dodávky vody ZDE

14.7.2020 - přerušení dodávky vody

10.7.2020 - omezení dodávky vody

25.2.2020 - omezení dodávky vody ZDE

28.8.2019 - omezení dodávky vody ZDE

29.8.2019 - přerušení dodávky elektřiny ZDE

10.9.2019 - přerušení dodávky elektřiny ZDE

12.9.2019 - přerušení dodávky elektřiny ZDE

19.9.2019 - přerušení dodávky elektřiny ZDE

25.9.2019 - přerušení dodávky elektřiny ZDE

27.9.2019 - přerušení dodávky elektřiny ZDE

18.10.2019 - přerušení dodávky elektřiny ZDE

23.10.2019 - přerušení dodávky elektřiny ZDE

24.10.2019 - přerušení dodávky elektřiny ZDE

25.10.2019 - přerušení dodávky elektřiny ZDE

30.10.2019 - přerušení dodávky elektřiny ZDE

12.12.2019 - přerušení dodávky elektřiny ZDE

 

SYSTÉM OHLAŠOVÁNÍ ODSTÁVEK A PORUCH DODÁVKY ELEKTŘINY

Distributor elektřiny, nikoliv obec, je povinen oznámit započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny při plánované odstávce způsobem v místě obvyklým (výlep plakátů) nebo s využitím elektronických komunikací (internetové stránky www.cezdistribuce.cz) a to nejméně 15 dnů předem.

Plánované odstávky distributor elektřiny též, vedle své povinnosti ohlásit to odběratelům, oznamuje i na, a MěÚ  v případech týkajících se více odběratelů to oznámí na své náklady formou SMS zpráv, Mobilním rozhlasem, e-mailem a na webových stránkách města.  Přesto doporučujeme všem občanům, firmám a institucím ve městě zapojit se (registrovat) do obdobného informačního systému společnosti ČEZ Distribuce, a.s., která mu bude formou e-mailů zasílat zprávy  o odstávkách elektřiny. Podrobnosti této služby naleznete ZDE.

 

SYSTÉM OHLAŠOVÁNÍ PŘERUŠENÍ NEBO OMEZENÍ DODÁVEK VODY

Provozovatelem vodovodu ve městě a dodavatelem vody jsou Středočeské vodárny a.s. Kladno. Ve smyslu ust. § 9 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích je provozovatel, nikoliv obec,  povinen přerušení nebo omezení  dodávky vody oznámit odběrateli 3 nebo15 dní předem podle charakteru přerušení.  Plánované opravy a přerušení dodávky vody Středočeské vodárny sice na MěÚ oznamují, a MěÚ  v případech týkajících se více odběratelů to oznámí na své náklady formou SMS zpráv, Mobilním rozhlasem, e-mailem a na webových stránkách města.  Několikrát se ale stalo, že oznámení o poruše, nebo o prodloužení termínu a času přerušení dodávky vody došlo e-mailem na MěÚ v pozdních  odpoledních nebo večerních hodinách, kdy zprávu již nemohl nikdo převzít a tím pádem poslat dál.

Doporučujeme proto všem občanům, firmám a institucím ve městě zapojit se (registrovat) do obdobného informačního systému Středočeských vodáren, které mu budou do mobilu zasílat bezplatně informace o plánované odstávce či o aktuálním přerušení dodávky pitné vody také prostřednictvím zprávy SMS  s tou výhodou, že zpráva bude zaslána odběratelům vody jenom v té příslušné ulici nebo lokalitě města, které se dodávka vody týká. Je možné se zaregistrovat na zákaznické lince 840 121 121 nebo na www.voda-info.cz.