Navigace

Obsah

Novostrašecký měsíčník

Novostrašecký měsíčníkVydavatelem Novostrašeckého měsíčníku
je město Nové Strašecí.
Příspěvky přijímáme do 12. dne předchozího měsíce  elektronicky nebo v Informačním centru v Okružní ulici.

Pravidla pro autory   
Kodex redakce   
Objednávka inzerce
Ceník inzerce

Poslední čísla vydání

Redakční rada měsíčníku

 

Adresa:

Město Nové Strašecí
Komenského náměstí 201
271 01 Nové Strašecí
IČ: 00240155

Odpovědný redaktor: JUDr. Ludmila Faflíková
e-mail: novostraseckymesicnik@seznam.cz
telefon: +420 777 778 274

Evidenční číslo: MK ČR E 10804

Smyslem vydávání měsíčníku je především přinášet občanům informace o dění ve městě a okolí, a to v celé jeho šíři. Informace z místní samosprávy, z kulturního, společenského života, zájmové činnosti, činnosti sdružení a spolků a dále zprostředkovat rozmanité pohledy, názory na různé aspekty života ve městě, poskytovat prostor pro demokratickou a kultivovanou výměnu názorů, podněcovat zájem občanů o dění ve městě se záměrem obohatit veřejnou diskusi, zapojit občany do rozhodování o místních záležitostech, přispět k identifikaci občanů s městem, posilovat vzájemnou sounáležitost. Cílovou skupinou měsíčníku jsou všichni občané města. Novostrašecký měsíčník je občanům distribuován v tištěné a elektronické verzi.

Prostřednictvím Novostrašeckého měsíčníku je možno za úplatu inzerovat:

V případě zájmu o inzerci kontaktujte odpovědného redaktora.

.

Vydání: