Navigace

Obsah

Centrální e-mailová informační služba

 

Městský úřad  Nové Strašecí zavedl centrální e-mailovou informační službu. Služba zabezpečí, obdobně jako „centrální informační SMS systém“, v krátkém okamžiku maximální možnou informovanost občanům o důležitých záležitostech prostřednictvím e-mailu.   Každý občan, který do systému přihlásí svoji e-mailovou adresou, aniž by musel uvádět své jméno, bude dostávat prostřednictvím e-mailu důležité informace, jako např. o přerušení dodávky elektrického proudu, vody nebo plynu apod., varování před nebezpečím či havárií, o krizových situacích, uzavírce ulic apod., včetně pozvánek na významné kulturní nebo společenské akce, informace o jednání zastupitelstva města a další.


Tato služba je pro přihlášené účastníky bezplatná.

Jak se přihlásit?

  1. e-mailem na adrese: sekretariat@novestraseci.cz
  2. telefonicky na čísle : 313 511 640
  3. osobně na Městském úřadě v úředních hodinách v sekretariátu MěÚ, kde lze získat další informace o systému.


Jak se odhlásit?

  1. e-mailem na adrese: sekretariat@novestraseci.cz
  2. telefonicky na čísle: 313 511 640
  3. osobně na Městském úřadě v úředních hodinách v sekretariátu MěÚ

 

Jakýkoli jiný údaj než e-mailová adresa, může být zaregistrován pouze se souhlasem občana. Zneužití systému je vyloučeno, neboť do systému nemají přístup nepovolané osoby.

 

Zpráva bude odeslána z adresy: Nove.Straseci@novestraseci.cz
Zpráva nebude obsahovat údaj o dalších adresátech (účastnících systému). Zpráva bude odeslána z automatizovaného mailboxu a nebude tudíž sloužit k přijímání odpovědí.

Centrální informační SMS systém se zavedením této e-mailové informační služby neruší.