Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

OZV č. 1/2021 - obecní systém odpadového hospodářství


ostatní | 4. 1. 2022 | Autor: Správce Webu

OZV č. 4/2020 - regulace technoparty


ostatní | 2. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

OZV č. 3/2020, o zrušení řádu veřejného pohřebiště


ostatní | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

OZV č. 2/2019 o poplatku ze psů


ostatní | 28. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Směrnice o zveřejňování smluv


ostatní | 4. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu

Touto směrnicí se stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. celý text

ostatní | 11. 1. 2017 | Autor: Správce Webu

Nařízení města č. 1/2016, kterým se mění Tržní řád města

Úplné znění Tržního řádu celý text

ostatní | 9. 8. 2016 | Autor: Správce Webu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí celý text

ostatní | 18. 12. 2015 | Autor: Správce Webu

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

kterou se upravují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů celý text

ostatní | 18. 12. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Nařízení města č. 5/2015

kterým se mění nařízení města č. 3/2006 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu ve znění NM č. 1/2008 a 2/2008 celý text

ostatní | 18. 12. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Nařízení města č. 2/2014

Nařízení města č. 2/2014, kterým se mění nařízení města č. 8/2005 ve znění nařízení města č. 1/2009 Tržní řád města Nové Strašecí celý text

ostatní | 9. 7. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Nařízení města č. 1/2014

Nařéízení města č. 1/2014 kterým se ruší nařízení města č. 1/2013 o změněn nařízení města č. 5/2005 o stavební uzávěře celý text

ostatní | 24. 1. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku ze vstupného celý text

ostatní | 22. 2. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Nařízení města č. 1/2013

Nařízení města č. 1/2013
kterým se mění nařízení města č. 5/2005 o stavební uzávěře
Zrušeno nařízením města č. 1/2014 celý text

ostatní | 22. 1. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
kterou se mění obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a o změně dalších obecně závazných vyhlášek celý text

ostatní | 2. 3. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů celý text

ostatní | 7. 3. 2011 | Autor:
#

OZV č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. celý text

ostatní | 7. 3. 2011 | Autor:
#

Nařízení města č. 2/2010

Nařízení města č. 2/2010, kterým se mění NM č. 3/2003 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničního vozidla na katastrálním území města Nové Strašecí celý text

ostatní | 19. 5. 2010 | Autor:
#

Nařízení města č. 3/2010

Nařízení města č. 3/2010, kterým se mění nařízení města č. 2/2006, o stanovení maximální ceny nákladů při montáži a demontáži technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla celý text

ostatní | 19. 5. 2010 | Autor:
#

Nařízení města č. 2/2009

Nařízení města č. 2/2009 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací. celý text

ostatní | 1. 12. 2009 | Autor:
první předchozí
ze 2
poslední