Navigace

Obsah

RadniceMěstský úřad

Nové Strašecí

 

 

 
Komenského náměstí 201,
271 01 Nové Strašecí
 
E-mail: podatelna@novestraseci.cz
Elektronická podatelna: el.podatelna@novestraseci.cz
IDDS: h2sbx9c
Kód ČSÚ (ZUJ): 542164
Kód MMR: 10674 7
Telefon: ústředna       +420 313 572 511-2
sekretariát +420 313 511 640
odbor výstavby +420 313 511 730
Fax: +420 313 572 420 

Úřední dny a hodiny:

Návštěva stavebního úřadu, odboru
investic, sekretariátu úřadu je možné
pouze po telefonické domluvě. 

 

PO    8.00 – 17.00
ST     8.00 – 18.00
PÁ    10.00 – 14.00

Podatelna:  

(výpisy z registrů a rejstříků "CZECH POINT", ověřování):
 
 
PO    7.30 – 17.00
ÚT     7.30 – 16.00
ST     7.30 – 18.00
ČT     7.30 – 15.00
PÁ     7.30 – 14.00
 
Město Nové Strašecí je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Rakovník.

Město Nové Strašecí je obec s pověřeným obecním úřadem.

Sídla v rámci obce: Pecínov

Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. V čele úřadu stojí starosta.
 
Městský úřad v samostatné působnosti města plní úkoly, které mu uloží zastupitelstvo a rada. V přenesené působnosti vykonává státní správu s výjimkou věcí patřících do působnosti zastupitelstva, rady, zvláštních orgánů města, případně komisí.
 
Městský úřad vykonává přenesenou působnost pro územní obvod pověřeného obecního úřadu pro město Nové Strašecí a obce Bdín, Kalivody, Kozojedy, Kroučová, Krušovice, Milý, Mšec, Mšecké Žehrovice, Pochvalov, Přerubenice, Ruda, Rynholec, Řevničov, Smilovice, Srbeč, Třeboc a Třtice.
 
Působnost městského úřadu jako obecného stavebního úřadu je vymezena územním obvodem města Nové Strašecí a obcemi Bdín, Kalivody, Kozojedy, Kroučová, Krušovice, Lány, Milý, Mšec, Mšecké Žehrovice, Pochvalov, Přerubenice, Ruda, Rynholec, Řevničov, Smilovice, Srbeč, Třeboc a Třtice.
 
Činnost matriky vykonává městský úřad pro město Nové Strašecí a obec Ruda.
Přestupkovou agendu vyřizuje městský úřad pro územní obvod města Nové Strašecí a obcí Bdín, Kalivody, Kozojedy, Kroučová, Krušovice, Mšec, Mšecké Žehrovice, Pochvalov, Přerubenice, Ruda, Rynholec, Řevničov, Smilovice, Srbeč, Třeboc a Třtice.
 
Informace o zpracování osobních údajů - GDPR ZDE
 
Návody, jak postupovat při vyřizování svých záležitostí na MěÚ jsou zde >>>.
 
Formuláře jsou k dispozici zde >>>.
 
Spisový řád MěÚ ke stažení zde >>>.
 
Městský úřad se člení na odbory a oddělení podle rozhodnutí rady města.