Navigace

Obsah

Policie ČR Obvodní Oddělení v Novém Strašecí
Kontakt:
Dukelská 550, Nové Strašecí
telefon: 702 209 769

 

Městská policie Nové Strašecí

Kontakt:
Dukelská 550, Nové Strašecí
telefon: 602 395 312
fax: 313 572 510
e-mail: mestska.policie@novestraseci.cz

Strážníci:
Stanislav Jahelka DiS.– vrchní strážník
Pavel Čížek – zástupce vrchního strážníka
Martin Novák, Rostislav Svoboda, Václav Wimmer, Jiří Husák, Zdeněk Černý, Tomáš Maštalíř, Roman Kaupovský a Petr Horák

Operátor MěKDS:
Viktor Draksl
 

Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.

Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon.

Obecní policie spolupracuje v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem s Policií České republiky, státními orgány a orgány územních samosprávných celků.

Obecní policie může jí svěřené úkoly plnit i na území jiné obce, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon.

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona.


Obecní policii řídí starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce. Strážník je povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností podle tohoto nebo zvláštního zákona každému, kdo o ni požádá.

Každý z vás má právo obracet se na strážníka se žádostí o pomoc. Strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

Pravidelné informace zde >>>

 

Program prevence kriminality na rok 2021 - 2023

Bezpečnostní analýza 2023