Navigace

Obsah

Zpráva o uplatňování Územního plánu Nové Strašecí (2018-2022) ZDE

 

Územní plán - hlavní výkres  (2 MB)

Výkres základního členění území  (1.35 MB)

Výkres koncepce veřejné infrastruktury (1.8 MB)

Výkres VPS a VPO (974.07 kB)

Etapizace (1.32 MB)

Koordinační výkres  (2.77 MB)

Územní plán - textová část (1007.07 kB)

Do územního plánu lze nahlížet v odobru investic MěÚ.

 

Územní studie č.1 - "směr Čelechovická"

Koordinační výkres

Technická infrastruktura

Dopravní infrastruktura

Textová část

Výkres širších vztahů

Návrh parcelace

 

Územní studie č. 3 "lokalita nad ulicí Na pískách"

Situace širších vztahů

Situace základního členění území

Koordinační výkres

Technická infrastruktura

Perspektivní pohledy

Textová část

Výkres širších vztahů

 

Územní studie č. 4 "Rudská"

Textová část 

Situace širších vztahů

Základní členění 

Hlavní výkres 

Urbanistická koncepce 

Situace technické infrastruktury 

Perspektivní pohledy

 

Územní studie č. 6  "ul. U Mlýna"

Průvodní zpráva (844.42 kB)

Výkres širších vazeb (2.62 MB)

Katastrální situační výkres (82.01 kB)

Funkční využití a prostorová regulace staveb (325.45 kB)

Výkres řešení dopravní a technické infrastruktury (160.23 kB)

Výkres vlastnických vztahů (132.9 kB)