Navigace

Obsah

Senior TAXI Nové Strašecí

Město Nové Strašecí spustilo od 9. března 2020 smluvně pro své občany novou službu Senior TAXI. Hlavním důvodem pro zavedení této služby i v našem městě je především snaha zjednodušit přepravu seniorům, ale také občanům starším osmnácti let, kteří jsou vlastníky průkazu ZTP nebo ZTP/P. Služba je určena jen pro občany, kteří mají trvalé bydliště v Novém Strašecí, jsou starší 65 let, nebo jsou držitelé průkazu ZTP a ZTP/P.

Jde o službu, která poskytuje seniorům nad 65 let či lidem nad 18 let s průkazem ZTP a ZTP/P (vlastnícím průkazku z MěÚ opravňující je k použití služby) možnost pohodlného pohybu po městě za nákupy, k lékaři či na úřad. Využít ji lze pro jízdu do zdravotnického zařízení v Rakovníku, Kladně a také v Praze. To vše za pouze symbolický poplatek ze strany zákazníka.

Služba je provozována pouze na území města Nové Strašecí, v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. za účelem návštěvy úřadů, lékaře a nákupu. Cena jedné cesty je 20 Kč. Rakovník nebo Kladno tam a zpět 50 Kč. Další náklady spojené s touto službou hradí město. Cesta do Prahy stojí 200 Kč. 

Služba se objednává telefonicky na čísle 703 634 285. Aby mohli občané službu podle uvedených pravidel využívat, potřebují k tomu průkaz, který jim bude vystaven bezplatně v úředních dnech na MěÚ Nové Strašecí (podatelna). K vyřízení průkazu postačí předložit občanský průkaz nebo průkaz ZTP.

Zprávy