Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Místní poplatky (psi, veřejné prostranství, odpady)

Místní poplatky (psi, veřejné prostranství, odpady)

.

     Místní poplatky jsou vybírány na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazných vyhlášek Města Nové Strašecí, které byly vydány k jednotlivým poplatkům.

Obecně závazné vyhlášky Města Nové Strašecí jsou umístěny na internetových stránkách města.

 

Správu níže uvedených místních poplatků zajišťuje finanční odbor MěÚ v Novém Strašecí.

 

Jedná se o tyto vyhlášky:

 

 • místní poplatek ze psů. (vyhláška dostupná ZDE)
 • místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dostupná ZDE)
 • místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (vyhláška dostupná ZDE )

 

Tyto vyhlášky upravují ohlašovací povinnost poplatníka, sazby poplatku, splatnost poplatku, osvobození a úlevy.

 

 

Místní poplatek ze psů

 • poplatek platí držitel psa
 • poplatek se platí za psa  staršího tří měsíců
 • Výše poplatku je následující
  • za jednoho psa chovaného v obytných domech s více něž dvěma byty 780,-Kč
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  1.530,-Kč
  • za jednoho psa chovaného v ostatní zástavbě 492,-Kč
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.242,-Kč
  • za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 150,- Kč
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 250,-Kč.
 • Vyhláška řeší také ale osvobození nebo úlevy.
 • číslo účtu pro bezhotovostní úhradu: 19-0542043339/0800. 

      

 

 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 • poplatek se platí  od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.
 • sazba poplatku činí za užívání veřejného prostranství na Komenského náměstí za každý i započatý m² a každý i započatý den:

  -za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje  –  40,- Kč

  -za provádění výkopových prací  -  5,- Kč

  -za umístění stavebních zařízení  -  5,- Kč

  -za umístění reklamních zařízení  -  5,- Kč.

 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Poplatek platí:

 • fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
 • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
 • sazba poplatku činí Kč 800,-/za osobu či rekreační objekt za rok/
 • poplatek je splatný bez vyměření ve dvou stejných splátkách a to vždy nejpozději do 31.3. a do 31.8. příslušného kalendářního roku
 • poplatek může být uhrazen i jednorázově, v tomto případě je poplatek splatný nejpozději do 31.3. příslušného roku.
 • číslo účtu pro bezhotovostní úhradu: 19-0542043339/0800. 

      

 

Uvedené poplatky je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně MěÚ v Novém Strašecí a to v pondělí od 8.00 do 17.00 hod., ve středu od 8.00 do 18.00 hod a v pátek od 10.00 do 14.00 hod.

 

 

 

Datum vložení: 25. 3. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 1. 2024 9:25
Autor: Správce Webu
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto