Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Poplatky za odpad

Poplatky za odpad

Nejčastější dotazy, se kterými je možné se setkat při placení poplatku za odpad

Kdo poplatek platí a jaká je jeho výše?

Poplatek dle vyhlášky platí:

  • fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
  • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
  • sazba poplatku činí Kč 800,-/za osobu či rekreační objekt za rok/ 
  • Vyhláška ale upravuje např. nějaké výjimky. Doporučujeme se s přesným zněním seznámit zde.

 

Musím poplatek uhradit jednorázově, nebo je možné ho platit v několika ročních splátkách?
Poplatek může být zaplacen najednou, nebo ve dvou stejných splátkách k datu 31. 3. a 31. 8.

 

Bude posílat MěÚ složenku, nebo si musím splatnost hlídat sám?
Každý poplatník si musí splatnost hlídat sám. Poplatek je totiž splatný bez vyměření.

 

Mohu uhradit bankovním převodem nebo musím dojít na městský úřad do pokladny? 

Poplatek můžete uhradit v pokladně městského úřadu v úředních hodinách nebo bankovním převodem.

Účet pro bezhotovostní platbu poplatků:. 19-0542043339/0800

Při úhradě bankovním převodem je potřebné uvádět správný variabilní symobl. Variabilní symbol je údaj, na základě kterého se předpis platby (co má být uhrazeno) přiřadí k platbě samotné. Variabilní symbol u poplatku za odpady byl dříve rodné číslo poplatníka (bez poslední číslice). V souvislosti s problematikou ochrany osobních údajů již není možné rodné číslo jako variabilní symbol používat. Pokud jste uhradili poplatek bakovním převodem ještě s variabilním symbolem rodného čísla, zaměstnanci úřadu si platbu i tak ručně spárují. V tomto případě Vám zašleme dopis, ve kterém Vám sdělíme nový variabilní symbol s žádostí, abyste ho při další platbě již využili. Pokud si kladete dotaz, proč Vám nebyl zaslán tento dopis v časovém předstihu již pro rok 2020, tak je to z toho důvodu, že úřad používá od roku 2020 nový informační systém. Jeho implementace byla ke konci roku 2019 poměrně náročná a nebylo to tedy technicky možné.

 

Dosud jsem platil v hotovosti. Od příštího roku bych chtěl platit bankovním převodem. Jak zjistím správný variabilní symbol?

Pokud máte pokladní doklad o úhradě poplatků za odpad, správný varibailní symbol je uveden přímo na něm. Pro úhradu odpadů začíná číslem 979 a má celkem 10 číslic. Pro ukázku uvádíme vzor zde. V tomto konkrétním případě byly uhrazeny popladky za odpad za tři občany a navíc byl uhrazen ještě poplatek za psa. 

 

Odpady platím za celou svou rodinu. Musím pro každého člena zadat samostatný příkaz k úhradě s jiným variabilním symbolem nebo mohu uhradit celou částku najednou?

Městský úřad využívá od roku 2020 nový informační systém, který umožňuje přijatou částku rozúčtovat na více osob. Je tedy možné platit poplatek za odpady za více osob jednou částkou. Tuto informaci je ale nutné předem sdělit (Žádost o stanovení společného zástupce), protože se musí nastavit v informačním systému úřadu. Žádost zašlete minimálně 10 pracovních dní před provedením úhrady.  Částka, kterou pošle společný zástupce na bankovní účet města, se pak vždy rozdělí v poměru k předpisu dané platby všech poplatníků. Text zádosti je dostupný zde -verze pro tisk nebo zde - verze pro e-mail. Text můžete vytisknout a donést na podatelnu nebo ho můžete zaslat e-mailem na podatelna@novestraseci.cz

Příklad

jste čtyřčlenná rodina a máte platit 4x800,-. Určíte si společného zástupce, kterým bude např. z rodičů žena. Městskému úřadu zašlete oznámení viz výše. Poté uhradíte celou částku 3.200,- Kč. se správným variabilním číslem.

Upozornění

Pokud budete chtít z nějakého důvodu ukončit úhradu pro více poplatníků, opět je nutné tuto skutečnost oznámit. Nestačí jen např. poslat platbu za jednoho poplatníka a předpokládat, že to stačí. 

Tuto možnost doporučujeme využívat s rozvahou a uvědomit si všechny souvislosti. 

 

Když zaplatím poplatek bankovním převodem, musím si dojít pro známku na popelnici osobně nebo mi ji pošlete?

Pokud uhradíte poplatek bankovním převodem, známku Vám doručíme v krátké době naší doručovatelkou. Předá Vám ji osobně nebo ji najdete ve své schránce. Známky se neposílají v případě, kde jsou velkoobjemové nádoby (např. sídliště.). V případě úhrady v pokladně městského úřadu známku dostane ihned a můžete si ji nalepit na nádobu. 

 

Jsme pětičlenná rodina a máme nárok na týdenní svoz, popelnici však naplníme 1x cca za 3 týdny. Je pro město nějak výhodné, že budu požadovat vyvážení méně často?
Ano, i když máte nárok na týdenní svoz, můžete si vyžádat při březnové úhradě poplatku samolepku pro dvoutýdenní svoz. Město bude v tomto případě hradit svozové firmě dvoutýdenní svoz a tímto svým rozhodnutím snížíte výdaj města, který každoročně ze svého rozpočtu musí svoz odpadu dotovat.

 

Mám nárok na týdenní svoz, kapacita popelnice nám ale nestačí. Jak mohu v tomto případě postupovat?
Pokud vaše nádoba na odpad nedostačuje, je možné získat známku na mimořádný svoz formou sponzorského daru městu. Deset bílých známek pro 120l nádobu stojí 300 Kč. Deset bílých známek pro 240l nádobu stojí 400 Kč. Zakoupíte je v pokladně MěÚ.

 

V loňském létě nám obsah popelnice vzhledem k množství sekané trávy nestačil, co s tím?

Posekaná tráva (bioodpad) v žádném případě do popelnice na komunální odpad nepatří. Průběžně můžete trávu odvézt do "sběrného dvora" v Lipové ulici (vedle areálu Technických služeb).

Dále je možné si zakoupit vlastní nádobu na bio-odpad nebo si ji pronajmout. 

Od roku 2015 je v našem městě zajišťován svoz biologického odpadu z nádob. Svoz zajišťují Technické služby. Je možné si zakoupit nádobu vlastní nebo si ji pronajmout. Více informací o bio-odpadech najdete zde 

-md-

Datum vložení: 25. 3. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 3. 2024 14:24
Autor: Správce Webu
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto