Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Areál Dolního Hamira

hamiro obrázek

 

Areál bývalých dřevařských závodu Hamiro se nachází na východním okraji města v údolnici Novostrašeckého potoka. Historie areálu je poměrně bohatá. Vyráběly se zde montované rodinné domky, kterých se tu vyrábělo hned několik typů. Jako pozůstatek této výroby jsou dva vzorové domky, které zde dodnes stojí, nebo novostrašecká mateřská školka, která byla právě z technologie zde vyráběné postavena.

V roce 2004 město areálu(jeho nabízenou část) zakoupilo do svého vlastnictví za částku Kč 1.950.000.-

Aktuální vlastnické rozdělení této lokality je znázorněné na níže uvedeném obrázku. Pro kontext účelu této stránky není zařazena plocha bývalé administrativní budovy, která  již slouží pro bydlení. Naopak byly zařazeny pozemky, které sousedí s areálem na východní straně až k přilehlé komunikaci Tovární a U Hamira.

vlastnicka struktura

Zelenou barvou jsou zobrazeny pozemky města

Červenou barvou jsou zobrazeny pozemky společnosti Decoled s.r.o.

Modrou barvou jsou zobrazeny pozemky pani Ing. Andrey Zajíčkové

Žlutou barvou jsou označeny pozemky jiných vlastníků

 

V současné době jsou tyto plochy v platném územním plánu zařazeny do ploch pro průmyslové využití. V roce 2013 byl vznesen požadavek na budoucí přesunutí areálu technických služeb právě do prostor ve vlastnictví města s tím, že stávající areál technických služeb bude nově využit pro potřeby další občanské vybavenosti, která se váže s dalším rozvojem města. Navíc v severní - neměstské části - areálu probíhalo komerční využívání těchto ploch - skladování. 

V současné době je městská část areálu pronajata.

Z důvodu řešení prioritnějších potřeb města se nicméně otázka uvažovaného přesunu technických služeb nerozpracovávala do realizace.  Tato otázka začala být více aktuální v minulém volebním období. Při úvahách jednatelů technických služeb zlepšit administrativní zázemí společnosti se zjistilo, že tato budova není v dobrém technickém stavu a že uvažované zateplení, výměna oken apod. není možné řešit bez řešení dalších potřebných investic ve skeletu budovy. V této věci byl zpracováno i odborné technické posouzení budovy. Tedy otázka, co dále s prostory, kde sídlí technické služby, byla a je opět aktuální. Výstavba nové administrativní budovy ve stávajícím areálu, což by byla jedna z variant řešení, by byla ale v rozporu se záměry využít tuto plochu pro budoucí zlepšení občanské vybavenosti města. Byla by ale finančně řešitelná lépe, než přesun celého areálu TSNS. Vedení města opět zvažovalo variantu přesunu TSNS do areálu bývalých dřevařských závodů a rozhodlo, že by bylo vhodné najít jiné prostory, kam technické služby přesunout. Novým záměrem je přesunutí tsns do průmyslové zóny severovýchod. V uplynulém volebním období se městu podařilo získat zde ucelenou plochu o výměře větší než 1 ha, tedy plocha o něco větší než plocha stávajícího umístění. V současné době se řeší ještě jeden menší (poslední) pozemek, který by měl být směněn s ředistelstvím silnic a dálnic. Tímto krokem tedy vedení města umožnilo řešit nově využití městské části bývalého Hamira.

V rámci stavebního řízení vlastníků neměstské části této lokality (viz výše červeně a modře) zazněla řada podnětů, výhrad a připomínek k zamýšleným záměrům. Buď přímo na tomto projednání stavebního úřadu nebo následně poté zaznělo, že i přes navrhované záměry jsou investoři/vlastníci připraveni jednat o možném jiném využití jejich pozemků.

Problematika byla řešena také v rámci jednání zastupitelstva. 15.12.2023 (bod jednání č. 4).  Zápis je dostupný zde. Zatupitelstvo města pověřilo starostu města k jednání s vlastníky ve věci možného jiného využití jejich pozemků. Zápisy z těchto jednání jsou dostupné zde:

Zápis z jednání - Decoled s.r.o.

Zápis z jednání - Zajíčkovi

Diskuze následně probíhala na veřejném jednání výboru pro strategický rozvoj města dne 25.1.2023. Zápis po odsouhlasení členy výboru bude/je dostupný zde (1.08 MB)

Doporučení výboru ve věci urbnistické stude bude do tohoto textu doplněno po jeho odsouhlasení všemi přítomnými členy výboru.

Další doporučení spočívá v tom, aby měli občané města možnost zaslat své návrhy, jak by si představovali řešit tuto lokalitu. Tyto náměty budou pak předány k prověření v rámci řešení urbanistické studie vybranému architektovi k posouzení, resp. skupině, která se bude tématem případného jiného využití zabývat.

Své náměty můžete zasílat e-mailem na nově zřízenou e-mailovou schránku hamiro@novestraseci.cz nebo písemně na podatelnu městského úřadu. Nejlépe v obálce s nápisem "Hamiro" nejlépe do termínu 31.3.2023.

Dne 23.2.2023 proběhlo další jednání výboru pro stragetický rozvoj města, který se touto problematikou zabýval. 

Zápis z tohoto jednání je zde (1.45 MB). (pozn. do data 28.3.2023 zde byl zveřejněn  nedopatřením zápis, který nezahrnoval poslední navrhnované úpravy. Dne 28.3.byl na stránky publikován opravený zápis)

Na tomto jednání byla promítnuta prezentace paní architektky Lady Kolaříkové. Ta je dostupná zde (14.19 MB)

 

Dne 25.3.2023 ve 14 hod. proběhne schůzka přímo na místě a bude možné si venkovní část areálu projít (městská část a část spol. Decoled s.r.o.). Je možné zde diskutovat jak s městskou architektkou paní ing. arch. Ladou Kolaříkovou, tak s přítomnými volenými zástupci města. Sraz je v místě u Mateřské školky Rákostníček.

 

 

Rekapitulace došlých podnětů:

1. 

jako občané Nového Strašecí žijící v blízkosti areálu Hamira navrhujeme následující využiti:

- rodinná zástavba s příslušnou obačanskou vybavenosti ( školka, škola, lékař)

- Městský bazén 

- Dům pro seniory 

2.

kombinace rodinné/bytové zástavby s občanskou vybaveností. Přesunutí mateřské školky "Rákosníček". Budovu "Hamiro" zrekonstruovat a využít pro muzeum. Např. výstava artefaktů našeho občana p. Polcara. Část této budovy využít např. pro nové klubovny dalších spolků. Možné by bylo i uvažovat o novém objektu - stacionář.

 

3.

navrhuji zřídit městský park a

·        kavárnu s venkovním posezením, na které navazuje hudební altán, nebo malá letní scéna

·        přírodní koupaliště typu biotop (ideální by bylo propojit areál až k Fortenskému rybníku)

 

Po integraci s horním Hamirem by bylo možno také postavit větší MŠ, přičemž ta v Tovární a případně i v Zahradní by se zrušila. Předpokladem jsou dostatečně dimenzované přístupové komunikace a hlavně chodníky.