Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Žádost o poskytnutí informace


Žádost o poskytnutí informace
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žadatel (jméno, příjmení, u právnické osoby název společnosti):
Adresa (sídlo):
 
Telefon, e-mail:
 
Obsah žádosti
 
Způsob poskytnutí informace
(vyznačte zvolený způsob)
a) zaslat na adresu:
b) zaslat e-mailem
c) k osobnímu vyzvednutí (Sekretariát  MěÚ)
Žadatel bere na vědomí, že poskytnutí informace je podmíněno předchozím zaplacením nákladů na její zpracování určeném dle platného sazebníku Městského úřadu Nové Strašecí .
Po provedení úhrady bude požadovaná informace poskytnuta způsobem, který žadatel v žádosti uvedl.
Žádost převzal/a
 
dne

16. 2. 2006 Zobrazit méně

Stránka