Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Pravidla pro samovýrobu a prodej dřeva v lesích města

Pravidla pro samovýrobu a prodej dřeva v lesích města

21. 3. 2019 Zobrazit více

Formulář k uplatnění požadavků a podnětů do nového územního plánu města

.
Formulář k uplatnění požadavků a podnětů do nového územního plánu města

Vedení města se rozhodlo dát občanům a majitelům nemovitostí ve městě možnost uplatnit své požadavky či podněty do nového územního plánu ještě před zahájením prací na něm.
K tomu účelu byl vypracován formulář, který si všichni zájemci mohou od 3. září 2012 vyzvednout v podatelně MěÚ, nebo použít tento formulář.
 
Pro odevzdání vyplněných formulářů byl stanoven termín dvou měsíců. Do podatelny Městského úřadu je tedy všichni zájemci mohou doručit, nebo zaslat elektronicky s elektronickým podpisem
nejpozději do konce měsíce října 2012.
Všechny došlé podněty občanů a majitelů nemovitostí ve městě budou následně předány pořizovateli územního plánu a projektantovi k posouzení.
 

3. 9. 2012 Zobrazit méně

Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí – služba e-UtilityReport

Služba UtilityReport Vám pomůže vytvořit žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí

24. 5. 2012 Zobrazit více

Stránka