Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Formuláře stavebního odboru MěÚ Nové Strašecí

Typ: ostatní
NOVÉ FORMULÁŘE, KTERÉ SE PRŮBĚŽNĚ DOPLŇUJÍ

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí

Ohlášení odstranění

Ohlášení stavby

Oznámení dokončení stavby

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Oznámení záměru

Oznámení změny v užívání stavby

Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Prohlášení o provedení stavby

Společné oznámení záměru

Výjimka- vyhl.č. 501-2006

Výjimka-Vyhl.č. 268-2009 Sb.

Žádost o potvrzení existence stavby

Žádost o povolení kácení dřevin mimo les

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Žádost o povolení sjezdu (připojení silnice nebo místní komunikace)

Žádost o povolení uzavírky

Žádost o povolení změny stavby před dokončením

Žádost o povolení zvláštního užívání silnic - ZTP

Žádost o povolení zvláštního užívání silnic

Žádost o přidělení čísla evidenčního

Žádost o stavební povolení

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o vydání společného povolení

Žádost o závazné stanovisko k zásahu do VKP


Vytvořeno: 10. 1. 2007
Poslední aktualizace: 1. 3. 2021 13:20
Autor: