Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Oznámení shromáždění

Typ: ostatní
.
 
M ě s t s k ý   ú ř a d   N o v é S t r a š e c í
odbor kancelář tajemníka
Komenského nám. 201, 271 01 Nové Strašecí, tel.: 313 572 511-2, fax: 313 572 420
 
 
OZNÁMENÍ SHROMÁŽDĚNÍ
 
v územním obvodu Městského úřadu Nové Strašecí podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 
 
Účel shromáždění
 
Den a místo shromáždění
(upřesnit ulici, náměstí apod.)
 
 
Doba zahájení shromáždění
 
Doba ukončení shromáždění
 
Předpokládaný počet účastníků shromáždění
 
Počet pořadatelů starších 18 let,
způsob jejich označení
 
 
Jméno, příjmení a trvalý pobyt svolavatele
( u právnické osoby její název a sídlo
a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je
 zmocněn v této věci jednat jejím jménem)
 
 
 
 
Jméno, příjmení a trvalý pobyt toho, kdo
 je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele
 
 
 
 
 
Má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.
 
Svolavatel je povinen oznámení doručit MěÚ Nové Strašecí alespoň 5 dnů předem.
 
 
V ………………………… dne ……………………..
                                                                                  
 
                                                                                  Podpis ( případně i razítko)
                                                                                            svolavatele   
 
 
 
 
 
 

Vytvořeno: 24. 4. 2006
Poslední aktualizace: 24. 4. 2006 0:00
Autor: