Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Formulář žádosti o přidělení grantu pro rok 2013

Formulář žádosti o přidělení grantu pro rok 2013Níže najdete odkaz ke stažení formuláře žádosti o grantový příspěvek pro rok 2013.

24. 1. 2013 Zobrazit více

Témata pro poskytování grantů pro rok 2013

Témata pro poskytování grantů pro rok 2013Město Nové Strašecí vyhlašuje témata pro poskytování grantů pro rok 2013 a termín podání žádostí.

24. 1. 2013 Zobrazit více

Zásady pro poskytování grantů pro rok 2013

Zásady pro poskytování grantů pro rok 2013Zásady pro poskytování grantových příspěvků města Nové Strašecí 2013.

24. 1. 2013 Zobrazit více

Zastupitelstvem přidělené granty 2012

Zastupitelstvem přidělené granty 2012Navržené a schválené granty zastupitelstvem města Nové Strašecí.

11. 7. 2012 Zobrazit více

Přidělené grantové příspěvky na rok 2012

Přidělené grantové příspěvky na rok 2012Do městských grantů 2012 bylo zasláno celkem 48 žádostí do všech vyhlášených témat. Grantová komise navrhla nepodpořit 13 žádostí.

6. 6. 2012 Zobrazit více

Témata pro poskytování grantů pro rok 2012

Témata pro poskytování grantů pro rok 2012Město Nové Strašecí vyhlašuje témata pro poskytování grantů pro rok 2012 a termín podání žádostí.

Na svém 37. zasedání 12. března 2012 schválila rada města městské granty na rok 2012 (zásady a témata pro poskytování grantových příspěvků města, formu přihlášky do grantu, termín odevzdání přihlášky zájemců o grant a výběrovou komisi ke schválení grantových příspěvků).

Témata pro poskytování grantových příspěvků v oblastech:

  • Mládež do 18 let v kultuře, sportu, školství, vzdělávání a volnočasových aktivitách.
  • Akce pořádané subjekty v kultuře a sportu se spoluúčastí města
  • Sociální a zdravotní oblast, pomoc, aktivizace a zájmová činnost seniorů a osob se zdravotním postižením
  • Příspěvek na účast v soutěžích pro mládež ve sportu i kultuře

 

Zásady pro poskytování grantových příspěvků pro rok 2012 zde >>>

Tiskopis žádosti na grantový příspěvek pro rok 2012 zde >>>

 

Termín odevzdání žádosti na granty města 2012 

od 15. března 2012 
do 17 hodin 16. dubna 2012

 

Komise pro přípravu podkladů a otevírání obálek bude pracovat ve složení RNDr. L. Vosátková a E. Videmannová.


Výběrová komise byla schválena ve složení: předsedkyně RNDr. Libuše Vosátková, členové: Ing. David Ryss, Mgr. Eliška Kodyšová, Mgr. Iva Dvořáková a Libor Husák.
 


16. 3. 2012 Zobrazit méně

Stránka