Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Formulář žádosti o přidělení grantu pro rok 2013

Formulář žádosti o přidělení grantu pro rok 2013Níže najdete odkaz ke stažení formuláře žádosti o grantový příspěvek pro rok 2013.

24. 1. 2013 Zobrazit více

Témata pro poskytování grantů pro rok 2013

Témata pro poskytování grantů pro rok 2013Město Nové Strašecí vyhlašuje témata pro poskytování grantů pro rok 2013 a termín podání žádostí.

24. 1. 2013 Zobrazit více

Zásady pro poskytování grantů pro rok 2013

Zásady pro poskytování grantů pro rok 2013Zásady pro poskytování grantových příspěvků města Nové Strašecí 2013.

24. 1. 2013 Zobrazit více

Zastupitelstvem přidělené granty 2012

Zastupitelstvem přidělené granty 2012Navržené a schválené granty zastupitelstvem města Nové Strašecí.

11. 7. 2012 Zobrazit více

Přidělené grantové příspěvky na rok 2012

Přidělené grantové příspěvky na rok 2012Do městských grantů 2012 bylo zasláno celkem 48 žádostí do všech vyhlášených témat. Grantová komise navrhla nepodpořit 13 žádostí.

Kompletní tabulka s přidělenými granty zde ke stažení v pdf.

Do městských grantů 2012 bylo zasláno celkem 48 žádostí do všech vyhlášených témat.

Grantová komise navrhla nepodpořit 13 žádostí, důvody byly následující: nedodržení grantových témat, chybné kalkulace, nereálně navýšené kalkulace, chybně a nedostatečně vyplněná žádost a z toho plynoucí malý počet získaných bodů. Zbývající žádosti hodnotila komise podle schválených zásad, tj. posoudila splnění kvalifikačních kritérií a bodově ohodnotila obsah, efektivitu a přiměřenost rozpočtu a zkušenosti se žadatelem.

Podle počtu bodů doporučila příspěvek takto:

nad 75 bodů …. 100%podpora,
61 – 74 bodů…. 70% podpora,
40 - 60 bodů….. 50% podpora,
méně než 40 bodů…. nepodpořit.


Příspěvek pro soutěže mládežnických sportovních oddílů byl řešen takto: na základě předloženého rozpisu soutěží byla určena kilometrová vzdálenost do míst utkání podle internetu a vynásobena částkou 18,- Kč, dále byla přidána částka na čekání autobusu 100,- Kč na hodinu. Podle počtu domácích utkání byla přidána částka na rozhodčí.


Schválená rozpočtovaná částka pro příspěvky a granty 2012 (§ 6409) je 550.000 Kč. Zaslané požadavky subjektů na grantové příspěvky činí 968.779,- Kč. Po projednání na základě doporučení grantové komise rada města schválila ve své kompetenci grantové příspěvky žádajícím subjektům ve výši 194.400,- Kč.

Dále rada doporučuje zastupitelstvu města schválit grantové příspěvky TJ Sokol Nové Strašecí v celkové výši 113.300,- Kč a HBC Nové Strašecí ve výši 77.500,- Kč pro podporu účasti mládeže v soutěžích a podporu akcí se spoluúčastí města.

Část prostředků navrhuje rada ponechat na druhé kolo žádostí pro podzimní soutěž mládežnických sportovních oddílů. Termín podání žádostí pro druhou část je od 1. 8. 2012 do 31. 8. 2012.


6. 6. 2012 Zobrazit méně

Témata pro poskytování grantů pro rok 2012

Témata pro poskytování grantů pro rok 2012Město Nové Strašecí vyhlašuje témata pro poskytování grantů pro rok 2012 a termín podání žádostí.

16. 3. 2012 Zobrazit více

Stránka