Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Grantový program "Rozhodněte sami" 2021

Typ: ostatní
.

Rozhodněte sami – nový grantový titul

Rozpočet města pravidelně počítá s finančními příspěvky na kulturní a sportovní využití našich občanů. Čerpají je různé spolky, oddíly nebo jiné organizace. V letošním roce nabízí vedení města svým občanům novou možnost, jak osobně ovlivnit jeho rozvoj. A to prostřednictvím nového grantového titulu, který je obdobou tzv. participativního rozpočtu. Je pojmenován Rozhodněte sami.

V Novém Strašecí jde o novinku, která už je ale ověřená v Rakovníku, Slaném, Příbrami, Říčanech, Kladně. Jedná se o proces, kdy obyvatelé města, seskupení, sdružení či jiné komunity mohou přímo rozhodovat o využití části rozpočtu, jejíž výše je pevně stanovená, na realizaci projektů investičního charakteru ve prospěch širší veřejnosti.

Program Rozhodněte sami dává prostor těm, kteří chtějí změnit či vylepšit své okolí. Jejich obecně prospěšné projekty budou posuzovány ve veřejné diskuzi, což umožní výběr těch nejvhodnějších k samotné realizaci.

Počítá se i s tím, že projekty, které z různých důvodů v Rozhodněte sami neuspějí, mohou být zařazené do zásobníku projektů města a v budoucnu budou dále rozpracované a nakonec realizované.

 

Časová osa Rozhodněte sami v roce 2021

19. leden – 10. březen    vyhlášení projektu a zveřejnění výzvy

2. polovina března   kontrola projektů, doplnění či úprava, schvalování RM

1. polovina dubna   prezentace a veřejné projednávání projektů

2. polovina května    hlasování veřejnosti, stanovení pořadí projektů

květen – červen   projednání a schválení vítězných projektů příslušnými orgány města, příprava realizace

 

Alokovaná částka

Nový grant bude v tomto roce pracovat s částkou 300 tisíc korun, když maximální rozpočet na jeden projekt nesmí překročit 150 tisíc korun včetně DPH. V této částce musí být zahrnuté veškeré náklady včetně projektové dokumentace, přípravy a vlastní realizace.

Pokud si předkladatel navíc zajistí další finanční zdroje, mohou celkové náklady projektu o příspěvek z nich samozřejmě přesahovat maximální stanovenou výši.

 

Charakter projektů

Předmětem podaného projektu musí být konkrétní investiční záměr, který bude ve výsledku sloužit obyvatelům města, přispěje ke zkvalitnění jejich života. Může se jednat například o úpravu veřejného prostranství, obnovu mobiliáře (třeba sportovního), úpravu či obnovu zeleně, veřejných budov, sportovišť, dětských hřišť, parků, veřejného prostranství apod.

Výlučně musí jít o akci na pozemcích nebo nemovitostech ve vlastnictví a správě města.

Nepatří sem projekty na kulturní a společenské akce, festivaly, přehlídky, sportovní akce apod.

Předkladatel návrhu

Může jím být fyzická osoba starší 18 let nebo sdružení fyzických osob s plnoletým předkladatelem a trvalým bydlištěm v Novém Strašecí (NS). Rovněž předkladatel-právnická osoba musí mít sídlo a působit v NS. Návrh musí být doplněn seznamem nejméně dvaceti podporovatelů starších 18 let s trvalým pobytem v NS.

Kontrola návrhů projektů

Provádět ji budou pověření zastupitelé města. Návrhy musí být v souladu s nastavenými pravidly a musí být realizovatelné. Bude možná i jejich následná korekce či doplnění.

Neopravitelné návrhy nesplňující předepsanou normu či ty, které budou v rozporu s dlouhodobými záměry města, budou z dalšího procesu vyřazené.

Veřejné projednávání

Po formální kontrole, kontrole proveditelnosti a po schválení radou města budou projekty prezentované v první polovině dubna na veřejném projednávání. Přesný způsob konání

(s ohledem na situaci ohledně COVID-19) bude v předstihu oznámený na webových a FB stránkách města, prostřednictvím mobilní aplikace, případně v Novostrašeckém měsíčníku.

Všechny předkládané projekty budou paralelně zveřejněné na www a FB města, a to minimálně po dobu hlasování.

Hlasovat on-line či osobně budou moci pouze zletilí obyvatelé NS, když každý bude disponovat dvěma kladnými a jedním záporným hlasem.

Na úspěch bude mít šanci projekt, který v celkovém součtu (po odečtení záporných hlasů) obdrží nejméně sto hlasů.

Vybrané projekty budou realizované v pořadí vzešlém z veřejného hlasování až do vyčerpání alokované částky.

 

Zásady grantového programu

Formulář žádosti

Příloha - rozpočet

Příloha - podpisový arch

 

 


Přílohy

Vytvořeno: 19. 1. 2021
Poslední aktualizace: 16. 3. 2021 08:49
Autor: Správce Webu