Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Jak se přihlásit k trvalému pobytu

Typ: ostatní
.
Hlášení trvalého pobytu
Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním. 
Kdo ohlašuje místo pobytu: 
  • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun
  • opatrovník za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům
  • opatrovník za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu
Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Ohlašovna pro Nové Strašecí je v  podatelně MěÚ (Komenského nám. 201).
 
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na  ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis )
  • předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
  • předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Na platnou nájemní smlouvu není třeba souhlas majitele.
Správní poplatek
 
Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.
Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.
 
Na ohlašovně se pouze ohlašuje přihlášení (změna) místa trvalého pobytu. Neohlašuje se tzv. „odhlášení“. Odhlášení se provede vždy z úřední povinnosti při přihlášení se k trvalému pobytu v jiném místě. Odstěhuje-li se např. občan z Nového Strašecí a přihlásí-li se k trvalému pobytu v jiném městě, odhlášení z Nového Strašecí proběhne automaticky.
________________________________
Pavlína Dvořáková
dvorakova@novestraseci.cz

Vytvořeno: 19. 1. 2011
Poslední aktualizace: 19. 1. 2011 0:00
Autor: