Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zábor veřejného prostranství

Typ: ostatní
Zábor veřejného prostranství .
Zábory veřejného prostranství   (Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 „O místním poplatku za užívání veřejného prostranství“)
 
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru.
 
Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství.
 
Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
 
Poplatník je povinen oznámit správci poplatku nejpozději v den započetí zábor veřejného prostranství formou vyplněného formuláře, který je možno vyzvednou na odboru investic, v podatelně MěÚ a nebo na webových stránkách www.novestraseci.cz/radnice/mestsky-urad/formulare/.
 
Poplatek se hradí po skončení záboru veřejného prostranství. Skončení záboru se oznámí MěÚ, odboru investic. Poté bude vyměřen poplatek, podle skutečného užívání.
 
Sazba poplatku (za každý i započatý m2 a každý i započatý den:)
 
(1) Sazba poplatku činí za užívání veřejného prostranství na Komenského náměstí
 
Účel Kč/m2/den
umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,-
umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 100,-
prodejní zařízení potravinářského charakteru – prodej z automobilů 100,-
provádění výkopových prací 5,-
za umístění stavebních zařízení 5,-
umístění reklamních zařízení 5,-
umístění skládek 5,-
umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 10,-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Sazba poplatku činí za užívání veřejného prostranství mimo Komenského náměstí
 
Účel Kč/m2/den
umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 5,-
umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 50,-
prodejní zařízení potravinářského charakteru – prodej z automobilů 50,-
provádění výkopových prací 5,-
za umístění stavebních zařízení 5,-
umístění reklamních zařízení 5,-
umístění skládek 5,-
umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 10,-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
a) prodejní zařízení – stabilní stánky
 
Účel Kč/rok
stánky potravinářského charakteru 3000,-
stánky s ostatním sortimentem 4000,-
 
 
 
 

Vytvořeno: 7. 3. 2011
Poslední aktualizace: 28. 3. 2023 14:51
Autor: