Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu (úřední adresa)

Typ: ostatní
.
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 
Správní orgán může  rozhodnou ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka domu nebo bytu nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především:
 
▪      zánik užívacího práva občana k domu nebo bytu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana
▪      faktické neužívání domu nebo bytu alespoň  půl roku.  Lhůtu je možno za určitých podmínek zkrátit. Tuto skutečnost prokazují svědciprotokolem o výslechu svědka. 
 
Navrhovatel je povinen  prokázat důvod zániku práva občana k domu nebo bytu.
          
Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, tzn. adresa Komenského nám. 201, Nové Strašecí, tzv. úřední adresa..
 
Správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu je v kompetenci sociálního a právního odboru MěÚ. Žádost, kterou lze podat  na vzorovém formuláři, přijímá podatelna MěÚ. Lze ji zaslat též písemně na adresu MěÚ, elektronicky s připojeným elektronickým podpisem. 
 
 

Úřední adresa ohlašovny a doručení pošty

Informace týkající se doručování korespondence určené občanům s úřední adresou :

MěÚ Nové Strašecí nepřebírá korespondenci pro občany, jimž byla přidělena úřední adresa Nové Strašecí, Komenského nám. 201. Tato adresa slouží pouze jako evidenční údaj pro vydání osobního dokladu a nelze ji pokládat za adresu pro doručování korespondence. V budově MěÚ nikdo z občanů s úřední adresou nebydlí a proto jim není možno žádnou korespondenci doručit. Úřad není ze zákona oprávněn přebírat soukromou poštu fyzických osob

___________________________
Pavlína Dvořáková
dvorakova@novestraseci.cz 

Vytvořeno: 19. 1. 2011
Poslední aktualizace: 19. 1. 2011 0:00
Autor: