Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu

Touto směrnicí se stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

11. 1. 2017 Zobrazit více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Nového Strašecí

1. 1. 2017 Zobrazit více

Nařízení města č. 5/2015

Nařízení města č. 5/2015kterým se mění nařízení města č. 3/2006 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu ve znění NM č. 1/2008 a 2/2008

18. 12. 2015 Zobrazit více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015

kterou se mění OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

18. 12. 2015 Zobrazit více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

kterou se upravují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

18. 12. 2015 Zobrazit více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

18. 12. 2015 Zobrazit více

Nařízení města č. 2/2014

Nařízení města č. 2/2014Nařízení města č. 2/2014, kterým se mění nařízení města č. 8/2005 ve znění nařízení města č. 1/2009 Tržní řád města Nové Strašecí

9. 7. 2014 Zobrazit více

Nařízení města č. 1/2014

Nařízení města č. 1/2014Nařéízení města č. 1/2014 kterým se ruší nařízení města č. 1/2013 o změněn nařízení města č. 5/2005 o stavební uzávěře

 

MĚSTO  NOVÉ  STRAŠECÍ

Nařízení města č. 1/2014

kterým se ruší nařízení města č. 1/2013 o změněn nařízení města č. 5/2005 o stavební uzávěře

 

Rada města Nové Strašecí se usnesla  dne 7.1.2014 vydat v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.  o obcích  ve znění  pozdějších předpisů toto nařízení:

Článek 1

Ruší se  nařízení města č. 1/2013, kterým se mění nařízení města č. 5/2005 o stavební uzávěře.

Článek 2

Toto nařízení nabývá v souladu s ust. § 12, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 8.1.2014.

RNDr. Libuše Vosátková               Mgr. Karel Filip

místostarostka města                   starosta města

 


24. 1. 2014 Zobrazit méně

Stránka