Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015

kterou se mění OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

18. 12. 2015 Zobrazit více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

kterou se upravují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

18. 12. 2015 Zobrazit více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

18. 12. 2015 Zobrazit více

Nařízení města č. 2/2014

Nařízení města č. 2/2014Nařízení města č. 2/2014, kterým se mění nařízení města č. 8/2005 ve znění nařízení města č. 1/2009 Tržní řád města Nové Strašecí

 

MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ

 

Nařízení města č. 2/2014

kterým se mění nařízení města č. 8/2005 ve znění nařízení města č. 1/2009 Tržní řád města Nové Strašecí

 

Rada Města Nového Strašecí se usnesla dne 8.7.2014 vydat na základě ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek I.

 

Nařízení města č. 8/2005 ve znění nařízení města č. 1/2009 Tržní řád města Nové Strašecí  se mění takto:

 

a) V Čl. II.  se za odstavec (6) vkládají nové odstavce (7) a (8) tomto znění:

 

„(7) Pochůzkový prodej. Prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, provozovaný formou pochůzky (obchůzky) s použitím přenosného nebo neseného zařízení anebo přímo z ruky. Není rozhodující, zda ten, kdo zboží nabízí, prodává zboží a poskytuje služby, se přemisťuje nebo postává na místě.

(8)  Podomní prodej. Nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, při němž  je potenciální zákazník bez předchozí objednávky vyhledán prodejcem, zejména obcházením jednotlivých domů, bytů apod.. „

 

b) V Čl. IV. se za odstavec (3) vkládá nový odstavce (4) tohoto znění:

 

„(4)  Podomní a pochůzkový prodej nejsou povoleny.“

 

Článek II.

 

Toto nařízení města nabývá v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 9.7.2014.

 

 

                 RNDr. Libuše Vosátková v.r.                              Mgr. Karel Filip  v.r.

                    místostarostka města                                       starosta města

 


9. 7. 2014 Zobrazit méně

Nařízení města č. 1/2014

Nařízení města č. 1/2014Nařéízení města č. 1/2014 kterým se ruší nařízení města č. 1/2013 o změněn nařízení města č. 5/2005 o stavební uzávěře

24. 1. 2014 Zobrazit více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku ze vstupného

22. 2. 2013 Zobrazit více

Nařízení města č. 1/2013

Nařízení města č. 1/2013Nařízení města č. 1/2013
kterým se mění nařízení města č. 5/2005 o stavební uzávěře
Zrušeno nařízením města č. 1/2014

22. 1. 2013 Zobrazit více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění OZV č. 4/2015

19. 12. 2012 Zobrazit více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
kterou se mění obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 o  místním poplatku za užívání veřejného prostranství a o změně dalších obecně závazných vyhlášek

2. 3. 2012 Zobrazit více

OZV č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvíObecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

7. 3. 2011 Zobrazit více

Stránka