Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

NM 2/2006 O stanovení maximální ceny nákladů při montáži a demontáži technického prostředku k zábránění odjezdu vozidla

ve znění NM č. 3/2010

 

MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
 
 
Nařízení města č. 2/2006
 
O stanovení maximální ceny nákladů při montáži a demontáži technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla
 
 
Rada města Nové Strašecí se usnesla dne 23.2.2006 vydat podle § 11 a § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a v souladu s § 4a odst. 1 zákona č.265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen ve znění pozdějších předpisů toto nařízení.
 
 

 

Článek I
Účel nařízení
 

 

Toto nařízení stanoví maximální cenu nákladů při montáži a demontáži technického prostředku („botička“) k zabránění odjezdu vozidla, které bylo ponecháno na mstě, kde je ponechání vozidla zakázáno zákazem vyplývajícím z místní úpravy silničního provozu nebo stojí-li vozidlo na chodníku, kde to není povoleno, nebo je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství a řidič se v blízkosti vozidla nezdržuje.
 
 

Článek II
Maximální cena

 

 
Maximální cena za montáž a demontáž technického prostředku je stanovena na částku 500,- Kč.
 
 
Článek III
Montáž a demontáž technického prostředku
 

 

Montáž a demontáž technického prostředku k zabránění odjezdu vozidel se provádí na náklady osoby, která vozidlo na místě ponechala po splnění všech nutných úkonů dle zvláštních předpisů.
 
 
 
 
Článek IV
Právní zabezpečení montáže a demontáže technického prostředku

 

 
Právní úkony spojené s montáží a demontáží technického prostředku podle tohoto nařízení činí Město Nové Strašecí prostřednictvím Městské policie jím pověřené.
 
 
Článek V
Účinnost nařízení
 

 

Toto nařízení nabývá v souladu s ust. § 12, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem 1.3.2006.
 
PhDr. Jaroslav Hlína CSc. v.r.                          Jakub Kleindienst v.r.
    místostarosta města                                       starosta města
 
 
 
 


30. 1. 2008 Zobrazit méně

NM 8/2005 Tržní řád města

Ve znění NM č. 1/2009, č. 2/2014 a 1/2016

30. 1. 2008 Zobrazit více

Obecně závazná vyhláška č. 6/2005

Obecně závazná vyhláška č. 6/2005Obecně závazná vyhláška č. 6/2005 O stanovení společného školského obvodu

30. 1. 2008 Zobrazit více

Stránka