Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

2/1996 O použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

.
MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
 
Obecně závazná vyhláška č. 2/1996
 
„o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí“
 
 Městské rada v Novém Strašecí se usnesla dne 23.5.1996 podle § 16 a § 45 písm. j) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, vydat obecně závaznou vyhlášku o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.
 
Článek 1
 
Podle § 6, odst. 4 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se u stavebních pozemků pro níže uvedené části obce použije koeficient pro násobení základní sazby daně takto:
 
  Nové Strašecí ……………………………… koeficient  1,6
  Pecínov .……………………………... koeficient  1,4
 
Článek 2
 
Podle § 11, odst. 3, písm. a) zákona o dani z nemovitostí se u staveb obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům pro níže uvedené části obce použije koeficient pro výpočet výsledné sazby daně takto:
 
  Nové Strašecí ……………………………… koeficient  1,6
  Pecínov .……………………………... koeficient  1,4
 
Článek 3
 
Podle § 11, odst. 3, písm. b) zákona o dani z nemovitostí se stanoví pro celou obec koeficient 1,5 pro výpočet konečné sazby daně u staveb:
 
1) u staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci, včetně staveb tvořících doplňkovou funkci k těmto stavbám;
 
2) u garáží vystavěných odděleně od obytných domů;
 
3) u staveb pro podnikatelskou činnost to je:
a) u staveb sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, staveb pro lesní a vodní hospodářství;
b) u staveb sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu;
c) u staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost.
 
 
Článek 4
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1997.Miloslav P e l c                                                                  Ing. Vilém Ž á k 
starosta města                                                                    zástupce starosty města 


Vyvěšeno dne: 28.11. 1996

30. 1. 2008 Zobrazit méně

NM 8/2005 Tržní řád města

Ve znění NM č. 1/2009, č. 2/2014 a 1/2016

30. 1. 2008 Zobrazit více

Obecně závazná vyhláška č. 6/2005

Obecně závazná vyhláška č. 6/2005Obecně závazná vyhláška č. 6/2005 O stanovení společného školského obvodu

30. 1. 2008 Zobrazit více

Stránka