Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Nařízení města č. 2/2010

Nařízení města č. 2/2010Nařízení města č. 2/2010, kterým se mění NM č. 3/2003 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničního vozidla na katastrálním území města Nové Strašecí

19. 5. 2010 Zobrazit více

Nařízení města č. 2/2009

Nařízení města č. 2/2009Nařízení města č. 2/2009 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací.

1. 12. 2009 Zobrazit více

NM č. 1/2008, kterým se mění NM č. 3/2006

.
 
 
 
 
 

 

MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ

 

Nařízení města č. 1/2008

 

kterým se mění nařízení města č. 3/2006 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu

 

Rada města Nové Strašecí se na svém zasedání dne 11.1.2008 usnesla vydat na základě ust. § 23 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích toto nařízení:
Čl. I.
Nařízení města č. 3/2006 se mění tak, že se rozšiřuje vymezení území obce uvedené v příloze tohoto nařízení o parkoviště u sokolovny.
Čl. II.
Toto nařízení města nabývá účinnosti dnem 1.2.2008.
 
 
 
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.                      PhDr. Miroslav Roček v.r.
místostarosta města                                      starosta města

6. 10. 2008 Zobrazit méně

NM 5/2005 O stavební uzávěře

Ve znění nařízení města č. 1/2013
Ve znění nařízení města č. 1/2019

30. 1. 2008 Zobrazit více

Stránka