Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

7. 3. 2011 Zobrazit více

Nařízení města č. 3/2010

Nařízení města č. 3/2010Nařízení města č. 3/2010, kterým se mění nařízení města č. 2/2006, o stanovení maximální ceny nákladů při montáži a demontáži technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla

19. 5. 2010 Zobrazit více

Nařízení města č. 2/2010

Nařízení města č. 2/2010Nařízení města č. 2/2010, kterým se mění NM č. 3/2003 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničního vozidla na katastrálním území města Nové Strašecí

19. 5. 2010 Zobrazit více

Nařízení města č. 2/2009

Nařízení města č. 2/2009Nařízení města č. 2/2009 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací.

1. 12. 2009 Zobrazit více

NM č. 2/2008, kterým se mění NM č. 3/2006

.

 

 
 
 
 
 
 
 
 


 

MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
 
Nařízení města č. 2/2008
 
kterým se mění nařízení města č. 3/2006 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu ve znění nařízení města č. 1/2008
 
Rada města Nové Strašecí se na svém zasedání dne 18.8.2008 usnesla vydat na základě ust. § 23 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích toto nařízení:
 
Čl. I.
 
Nařízení města č. 3/2006 ve znění nařízení města č. 1/2008 se mění tak, že se rozšiřuje vymezení území obce uvedené v příloze tohoto nařízení o parkoviště před Novostrašeckým kulturním centrem a v Okružní ulici.
 
Čl. II.
 
Toto nařízení města nabývá účinnosti dnem 1.9.2008.
 
 
 
 
 
 
       PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.         Ing.Pavel Vaic v.r.
            místostarosta města                      starosta města

6. 10. 2008 Zobrazit méně

Stránka