Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

7. 3. 2011 Zobrazit více

Nařízení města č. 3/2010

Nařízení města č. 3/2010Nařízení města č. 3/2010, kterým se mění nařízení města č. 2/2006, o stanovení maximální ceny nákladů při montáži a demontáži technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla

19. 5. 2010 Zobrazit více

Nařízení města č. 2/2010

Nařízení města č. 2/2010Nařízení města č. 2/2010, kterým se mění NM č. 3/2003 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničního vozidla na katastrálním území města Nové Strašecí

19. 5. 2010 Zobrazit více

Nařízení města č. 2/2009

Nařízení města č. 2/2009Nařízení města č. 2/2009 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací.

1. 12. 2009 Zobrazit více

OZV č. 1/2004, kterou se mění OZV č. 4/2002, řád veřejného pohřebiště

.

 

 MĚSTO   NOVÉ   STRAŠECÍ
 
Obecně závazná vyhláška č.1/2004
kterou se mění obecně závazná vyhláška města č. 4/2002 k řádu veřejného pohřebiště
 
Zastupitelstvo města Nové Strašecí se na svém jednání dne 8.4.2004 usneslo vydat v souladu s ust. § 10 písm. c) a d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Článek 1
 
Obecně závazná vyhláška města Nové Strašecí č. 4/2002 k řádu veřejného pohřebiště se mění takto:
 
V Čl. 1 se ruší odst. 2 a nahrazuje se tímto textem:
 
Provozovatel veřejného pohřebiště je město Nové Strašecí, pokud k tomu ve smyslu ust. § 18 odst. 2 zákona nebude pověřena jiná právnická nebo fyzická osoba.
 
 
Článek 2
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2004.
 
 
 
    PhDr.Jaroslav Hlína, CSc.   v.r.    Jakub Kleindienst v.r.
    místostarosta                              starosta města  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 10. 2008 Zobrazit méně

Stránka