Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

NM 5/2005 O stavební uzávěře

Ve znění nařízení města č. 1/2013
Ve znění nařízení města č. 1/2019

30. 1. 2008 Zobrazit více

1/2005 kterou se ruší OZV č. 3a/2003

.
MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2005
 
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3a/2003 o příspěvku rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družiny
 
 
Zastupitelstvo města Nové Strašecí se na svém zasedání dne 27.1.2005 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
 
Čl. 1
Základní ustanovení
 
Na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3a/2003 o příspěvku rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družiny.
  
Čl. 2
Účinnost vyhlášky
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti 3.února 2005.
 
 
 
 
 
 
 
PhDr.Jaroslav Hlína.CSc.   v.r.                       Jakub Kleindienst v.r.
 místostarosta města                                starosta města                                 
 

30. 1. 2008 Zobrazit méně

Stránka