Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Nařízení města č. 1/2013

Typ: ostatní
Nařízení města č. 1/2013
kterým se mění nařízení města č. 5/2005 o stavební uzávěře
Zrušeno nařízením města č. 1/2014
 
 
MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
Nařízení města č. 1/2013
kterým se mění nařízení města č. 5/2005 o stavební uzávěře
 
 
Rada města Nové Strašecí se usnesla dne 21.1.2013 vydat v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle § 98 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení.
 
Článek 1
Nařízení města č. 5/2005 o stavení uzávěře se mění takto:
 
a) v Článku II. se v první závorce za slovem 1. máje vypouští slovo „Jabloňová“,
 
b) v Článku III. se vypouští slova „Jabloňová“ a „a 1490/3“ a za závorkou se vkládá tečka.
 
 
Článek 2
Toto nařízení nabývá v souladu s ust. § 12, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 22.1.2013.
 
 RNDr. Libuše Vosátková v.r.   Mgr. Karel Filip v.r.
místostarostka města              tarosta města

Vytvořeno: 22. 1. 2013
Poslední aktualizace: 22. 1. 2013 00:00
Autor: Správce Webu