Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Nařízení města č. 2/2010

Typ: ostatní
Nařízení města č. 2/2010, kterým se mění NM č. 3/2003 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničního vozidla na katastrálním území města Nové Strašecí
 Nařízení města č. 2/2010
 
 
kterým se mění nařízení města č. 3/2003 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničního vozidla na katastrálním území města Nové Strašecí
 
Rada města Nové Strašecí se usnesla dne 17.5.2010 vydat dle §11 a §102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením §4a zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen  ve znění pozdějších předpisů toto nařízení:
 
Článek 1
Nařízení města č. 3/2003 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničního vozidla na katastrálním území města Nové Strašecí se mění takto:
 
ČL. 2 se doplňuje o nový odstavec č. 3 tohoto znění:
 
3. Ceny jsou stanoveny včetně DPH.
 
 
Článek 2
Toto nařízení nabývá v souladu s ust. § 12, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 18.5.2010.
 
 
 
 
 
       PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.                             Ing. Pavel Vaic v.r.
         místostarosta města                                          starosta města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vytvořeno: 19. 5. 2010
Poslední aktualizace: 19. 5. 2010 00:00
Autor: