Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

NM 3/2006 O vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cen

Typ: ostatní
Ve znění NM č. 1/2008, č. 2/2008, č. 5/2015 a č. 2/2020

 

MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
Nařízení města č. 3/2006
 
O vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu
 
Rada města Nové Strašecí se na svém zasedání dne 23.2.2006 usnesla vydat na základě ust. § 23 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:
 

 

Čl. 1

 

Vymezení oblastí obce

 

Oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin, jsou vymezeny v příloze k tomuto nařízení.
 
Čl. 2
Placení sjednané ceny

 

(1) Sjednaná cena se platí v případech uvedených v čl. 1 tohoto nařízení prostřednictvím parkovacích hodin.
(2) Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platného parkovacího lístku nebo parkovací karty po celou dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byly veškeré údaje uvedené na tomto dokladu čitelné z vnějšku vozidla. Řidič motocyklu uschová parkovací lístek nebo parkovací kartu u sebe.
 
 
Čl. 3
Účinnost

 

Toto nařízení města nabývá v souladu s ust. § 12 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem 1.3.2006.
 
 
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína CSc. v.r.                      Jakub Kleindienst v.r.
    místostarosta města                                  starosta města
 
 
Příloha č. 1 k nařízení č. 3/2006
 
 
Vymezení oblastí obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou podle cenových předpisů k stání silničního motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin

 

 

 

 

 

Část obce
Místní komunikace
Stručný popis vymezující místní
komunikaci nebo její úsek
Nové Strašecí
Komenského náměstí
- v celém rozsahu
Nové Strašecí
Poděbradova
- v celé délce
Nové Strašecí
U školy
- v celé délce
Nové Strašecí
28. října
- v celé délce
Nové Strašecí
Nové Strašecí
Vítězslava Hálka
ČSA
- v celé délce
- od Smetanova ke Komenského nám.
 

 


Vytvořeno: 30. 1. 2008
Poslední aktualizace: 30. 1. 2008 0:00
Autor: