Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

NM 5/2006 O stavební uzávěře

Typ: ostatní
.
MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
 
Nařízení města č. 5/2006
 
O stavební uzávěře
 
Rada Města Nové Strašecí se usnesla dne 13. července 2006 vydat v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 33 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
 
 
Článek I.
Předmět nařízení
 
Nařízení vymezuje území ve kterém se trvale zakazuje stavební činnost. Důvodem stavební uzávěry je zamezit v nově vybudované místní komunikaci nekoncepčním zásahům, které by do budoucna trvale poškodily stavební a technický stav komunikace.
 
 
Článek II.
Přílohy nařízení
 
Toto nařízení má grafické přílohy, mapové listy v měřítku 1 : 1000 (ulice Jungmannova) s vyznačením lokalit, kterých se uzávěra týká.
 
 
Článek III.
Vymezení území
 
Stavební uzávěra se vyhlašuje v katastrální území Nové Strašecí, lokalita ulice Jungmannova, na pozemcích parc.č. 2128/1, 184/12 (část). 
 
 
Článek IV.
Rozsah zákazu stavební činnosti
 V území vymezeném v čl. 3, graficky znázorněném v mapovém podkladu se zakazuje provádění veškerých staveb včetně inženýrských sítí a přípojek na inženýrské sítě bez ohledu na způsob provedení, účel a dobu trvání. Dále se zakazuje změna funkčního využití pozemků.
 
 
Článek V.
Udělování výjimek ze stavební uzávěry
 
Udělování výjimek ze stavební uzávěry se nepřipouští.
 
 
 
Článek VI.
Závěrečná ustanovení
 
V souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích nabývá toto nařízení účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem 14.7.2006.
 
 
 
PhDr.Jaroslav Hlína, CSc. v.r.                                             Jakub Kleindienst v.r.
místostarosta města                                                               starosta města
 
 
 

Vytvořeno: 30. 1. 2008
Poslední aktualizace: 30. 1. 2008 0:00
Autor: