Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

NM č. 1/2008, kterým se mění NM č. 3/2006

Typ: ostatní
.
 
 
 
 
 

 

MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ

 

Nařízení města č. 1/2008

 

kterým se mění nařízení města č. 3/2006 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu

 

Rada města Nové Strašecí se na svém zasedání dne 11.1.2008 usnesla vydat na základě ust. § 23 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích toto nařízení:
Čl. I.
Nařízení města č. 3/2006 se mění tak, že se rozšiřuje vymezení území obce uvedené v příloze tohoto nařízení o parkoviště u sokolovny.
Čl. II.
Toto nařízení města nabývá účinnosti dnem 1.2.2008.
 
 
 
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.                      PhDr. Miroslav Roček v.r.
místostarosta města                                      starosta města

Vytvořeno: 6. 10. 2008
Poslední aktualizace: 6. 10. 2008 00:00
Autor: