Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

NM č. 1/2009, kterým se mění NM č. 8/2005 Tržní řád města

Typ: ostatní
.

 

 
 
 
 
 
 


 

MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
 
Nařízení města č. 1/2009
 
kterým se mění nařízení města č. 8/2005 Tržní řád města Nové Strašecí
 
Rada Města Nového Strašecí se usnesla dne 2.3.2009 vydat na základě ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
 
Článek I.
 
Nařízení města č. 8/2005 Tržní řád města Nové Strašecí  se mění takto:
 
V Čl. IV.
a)      se za odstavec (1) vkládá nový odstavec (2) v tomto znění:
„(2) Trhovými dny jsou druhý a čtvrtý pátek v měsíci, pátek sobota a neděle v době novostrašeckého posvícení. Kromě trhových dnů lze na tržištích města prodávat pouze ovoce, zeleninu a ostatní výpěstky a potraviny. Výjimku z tohoto ustanovení může stanovit rada města.“
b)      odstavec (2) se přečísluje na odstavec (3).
 
 
Článek II.
 
Toto nařízení města nabývá v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ver znění pozdějších předpisů z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 14.3.2009.
 
 
 
 
 
PhDr.Jaroslav Hlína, CSc. v.r.                                                       Ing. Pavel Vaic v.r.
místostarosta města                                                                         starosta města
 
 
 
 

Vytvořeno: 3. 3. 2009
Poslední aktualizace: 3. 3. 2009 00:00
Autor: