Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

NM č. 2/2008, kterým se mění NM č. 3/2006

Typ: ostatní
.

 

 
 
 
 
 
 
 
 


 

MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
 
Nařízení města č. 2/2008
 
kterým se mění nařízení města č. 3/2006 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu ve znění nařízení města č. 1/2008
 
Rada města Nové Strašecí se na svém zasedání dne 18.8.2008 usnesla vydat na základě ust. § 23 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích toto nařízení:
 
Čl. I.
 
Nařízení města č. 3/2006 ve znění nařízení města č. 1/2008 se mění tak, že se rozšiřuje vymezení území obce uvedené v příloze tohoto nařízení o parkoviště před Novostrašeckým kulturním centrem a v Okružní ulici.
 
Čl. II.
 
Toto nařízení města nabývá účinnosti dnem 1.9.2008.
 
 
 
 
 
 
       PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.         Ing.Pavel Vaic v.r.
            místostarosta města                      starosta města

Vytvořeno: 6. 10. 2008
Poslední aktualizace: 6. 10. 2008 00:00
Autor: