Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

NM č. 3/2003 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničního vozidla na území města

Typ: ostatní
ve znění NM č. 2/2010

 

MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
 
Nařízení města č. 3/2003
 
 
o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničního vozidla na katastrálním území města Nové Strašecí
 
Rada města Nové Strašecí se usnesla dne 27.11. 2003 vydat dle §11 a §102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a na základě zmocnění uvedeného v §1 a v §4a odst. 1 písm. a) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění změn a doplňků, a v souladu s ustanovením §1 odst. 8 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění změn a doplňků toto nařízení.
 
Článek 1
Předmět úpravy
 
Nařízením se stanovuje maximální cena za nucený odtah silničního vozidla při porušení obecně závazných předpisů1,2 na katastrálním území města Nové Strašecí s tím, že místo, kde budou tato vozidla střežena, bude předem stanoveno.
 
Článek 2
Výše maximálních cen
 
1. Z hlediska realizace odtahu se stanovuje maximální cena:
a) za jeden odtah úplný 1.000,- Kč
b) za jeden odtah nedokončený 800,- Kč
 
2. Cena za střežení odtaženého silničního vozidla na předem určeném místě se určuje jako cena obvyklá a činí maximálně:
 
a) za 1 hodinu 15,- Kč
b) za den 150,- Kč
c) za týden 420,- Kč
d) za 2 týdny 630,- Kč
e) za měsíc 840,- Kč
 
 
 
Článek 3
Všeobecné podmínky
 
1. Maximální ceny platí pro nucený odtah silničních vozidel porušujících obecně závazné právní předpisy na katastrálním území města Nové Strašecí.
2. Maximální ceny jsou závazné pro všechny provozovatele nucených odtahů.
3. Maximální cenou dle tohoto nařízení se rozumí cena za nucený odtah silničního vozidla a jeho střežení včetně daně z přidané hodnoty.
4. Do maximálních cen jsou zahrnuty tyto položky:
a) odtah úplný - čekání na policistu
- úkony ke zdokumentování stavu vozidla
- úkony spojené s nakládáním a skládáním vozidla
- jízdní výkon do 12 km
- účast pracovníka odtahové služby
b) odtah nedokončený - čekání na policistu
- úkony ke zdokumentování stavu vozidla
- úkony spojené s nakládáním a skládáním vozidla
- jízdní výkon bez vlastního odvozu vozidla
- účast pracovníka odtahové služby
 
Článek 4
Závěrečná ustanovení
 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2004.
 
 
 
Petr Kotyk    v.r.                                                                     Jakub Kleindienst v.r.
    místostarosta města                                                                            starosta města
 
 
 
 
1 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění změn a doplňků
2 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vytvořeno: 30. 1. 2008
Poslední aktualizace: 30. 1. 2008 00:00
Autor: