Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Typ: ostatní
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
kterou se mění obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a o změně dalších obecně závazných vyhlášek


MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

kterou se mění obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 o  místním poplatku za užívání veřejného prostranství a o změně dalších obecně závazných vyhlášek
Zastupitelstvo města Nového Strašecí se na svém zasedání dne 1.3.2012 usnesením č. 98 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):


Čl. 1
Změna OZV č. 2/2011

Obecně závazná vyhláška města Nové Strašecí č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se mění takto:
v čl. 6 odst. 1 písmeno b) a c) se částka „100,- Kč“ sazby místního poplatku mění na částku „40,-Kč“

Čl. 2
Změna OZV č. 4/2011

Obecně závazná vyhláška města Nové Strašecí č. 4/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění obecně závazné vyhlášky města Nové Strašecí č. 7/2011 se mění takto:
v čl. 6 odst. 1 písmeno f) se za slovo Osoby vkládá slovo „prokazatelně“; text za slovem bydliště se vypouští a za slovem bydliště se vkládá tečka.

Čl. 3
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Čl. 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 2. 3. 2012.


RNDr. Libuše Vosátková v.r.                                   Mgr. Karel Filip v.r.
místostarostka města                                             starosta města


Vytvořeno: 2. 3. 2012
Poslední aktualizace: 2. 3. 2012 00:00
Autor: Správce Webu