Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

OZV č. 3/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Typ: ostatní
Ve znění OZV č. 3/2016

zde ke stažení

 

 
MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2008
 
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
 
 
Zastupitelstvo města Nového Strašecí se v souladu s ustanovením § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usneslo dne 17.12. 2008 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
 
Čl. 1
Základní ustanovení
 
(1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku je konzumace alkoholických nápojů1) na veřejných prostranstvích2) mimo zahrádky a předzahrádky hostinských zařízení.
 
(2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Nového Strašecí vymezit některé plochy veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, a tím vytvořit opatření směřující k ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů a k ochraně před škodami působenými alkoholem.
 
 
Čl. 2
 
Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
 
Na území města Nového Strašecí se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na těchto vymezených plochách veřejného prostranství:
 
a)      v historickém centru města – Komenského náměstí, ulice Školní, Vítězslava Hálka, Poděbradova, 28. října, Havlíčkova, Palackého, Okružní, Smetanovo náměstí, Tyršovo náměstí, náměstí 5. května, Nádražní ulice mezi Tyršovým a náměstím 5. května, ulice Čsl. armády mezi Smetanovým a Komenského náměstím (vyznačeno na obrázku v příloze, která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky)
 
b)      v městských parcích – u Sv.Isidora a u kostela Narození Panny Marie, lesopark na Šibeničním vrchu, Na Paloučku a ve vzdálenosti do 250 m od rozhledny na Mackově hoře
 
c)      v ulici Čsl. armády a ve vzdálenosti do 50 m od hřbitova. 
 
 
 
Čl. 3
 
Zákaz podle čl. 2 této obecně závazné vyhlášky se nevztahuje :
a)      na prostory zahrádek a předzahrádek umístěných u restaurací, cukráren a kaváren provozovaných v souladu s platnými právními předpisy,
b)      ve dnech 31. prosince a 1. ledna
c)      na akce pořádané nebo spolupořádané městem Nové Strašecí nebo probíhající s  jeho souhlasem.
 
 
Čl. 4
Účinnost
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.
 
 
 
 
 
 
 
 
     PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.                                Ing. Pavel Vaic v.r.
              místostarosta města                                          starosta města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________
1)      § 2 písm. g) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb.
2)      § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 

Vytvořeno: 18. 12. 2008
Poslední aktualizace: 18. 12. 2008 00:00
Autor: