Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Policie ČR Obvodní Oddělení v Novém Strašecí
Kontakt:
Dukelská 550, Nové Strašecí
telefon: 702 209 769

 

Městská policie Nové Strašecí

Kontakt:
Dukelská 550, Nové Strašecí
telefon: 602 395 312
fax: 313 572 510
e-mail: mestska.policie@novestraseci.cz

Strážníci:
Stanislav Jahelka DiS.– vrchní strážník
Pavel Čížek – zástupce vrchního strážníka
Martin Novák, Rostislav Svoboda, Václav Wimmer, Jiří Husák, Zdeněk Černý, Tomáš Maštalíř, Roman Kaupovský a Petr Horák

Operátor MěKDS:
Viktor Draksl
 

Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.

Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon.

Obecní policie spolupracuje v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem s Policií České republiky, státními orgány a orgány územních samosprávných celků.

Obecní policie může jí svěřené úkoly plnit i na území jiné obce, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon.

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona.

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejnéh pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 • podílí se na prevenci kriminality v obci,
 • provádí dohled nad  dodržováním čistoty na  veřejných prostranstvích v obci,
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,


Obecní policii řídí starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce. Strážník je povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností podle tohoto nebo zvláštního zákona každému, kdo o ni požádá.

Každý z vás má právo obracet se na strážníka se žádostí o pomoc. Strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

Pravidelné informace zde >>>

Výroční zpráva Městské policie za rok 2017

Výroční zpráva Městské policie za rok 2016

  Výroční zpráva Městské policie za rok 2015 Výroční zpráva Městské policie za rok 2013 Výroční zpráva Městské policie za rok 2011 Výroční zpráva Městské policie za rok 2010 Výroční zpráva Městské policie za rok 2009 Výroční zpráva Městské policie za rok 2008

 

Plán prevence kriminality na rok 2015 -2016

Plán převence kriminality na rok 2017-2018

Bezpečnostní analýza 2018

Program prevence kriminality na rok 2019 - 2020

Bezpečnostní analýza 2020