Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dokumentace změny č. 5 Územního plánu Nové Strašecí k veřejnému projednání:

Výkres základního členění území (774.93 kB)

Hlavní výkres (796.11 kB)

Koncepce veřejné infrastruktury (778.24 kB)

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (680.79 kB)

Koordinační výkres (6.66 MB)

Výkres širších vztahů (3.46 MB)

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (314.2 kB)

Odůvodnění (2.03 MB)

Srovnávací text (1.02 MB)

Výrok pro veřejné projednání (144.92 kB)

 

 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Nové Strašecí (2018-2022) ZDE

 

Územní plán - hlavní výkres  (2 MB)

Výkres základního členění území  (1.35 MB)

Výkres koncepce veřejné infrastruktury (1.8 MB)

Výkres VPS a VPO (974.07 kB)

Etapizace (1.32 MB)

Koordinační výkres  (2.77 MB)

Územní plán - textová část (1007.07 kB)

Do územního plánu lze nahlížet v odobru investic MěÚ.

 

Územní studie č.1 - "směr Čelechovická"

Koordinační výkres

Technická infrastruktura

Dopravní infrastruktura

Textová část

Výkres širších vztahů

Návrh parcelace

 

Územní studie č. 3 "lokalita nad ulicí Na pískách"

Situace širších vztahů

Situace základního členění území

Koordinační výkres

Technická infrastruktura

Perspektivní pohledy

Textová část

Výkres širších vztahů

 

Územní studie č. 4 "Rudská"

Textová část 

Situace širších vztahů

Základní členění 

Hlavní výkres 

Urbanistická koncepce 

Situace technické infrastruktury 

Perspektivní pohledy

 

Územní studie č. 5 "pod Mackjovou horou"

Textová část (2.34 MB)

Situace širších vztahů (1.28 MB)

Základní členění území (1.08 MB)

Hlavní výkres (511.63 kB)

Urbanistická koncepce (601.54 kB)

Situace technické infrastruktury (444.17 kB)

Perspektivní pohledy (663.54 kB)

 

Územní studie č. 6  "ul. U Mlýna"

Průvodní zpráva (844.42 kB)

Výkres širších vazeb (2.62 MB)

Katastrální situační výkres (82.01 kB)

Funkční využití a prostorová regulace staveb (325.45 kB)

Výkres řešení dopravní a technické infrastruktury (160.23 kB)

Výkres vlastnických vztahů (132.9 kB)