Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zprávy

první
ze 3
poslední

Usnesení z 93. rady města z 5.10.2006


ostatní | 10. 10. 2006 | Autor:

Usnesení z 92. rady města z 21.9.2006


ostatní | 26. 9. 2006 | Autor:

Usnesení z 91. rady města ze 7.9.2006


ostatní | 11. 9. 2006 | Autor:

Usnesení z 90. rady města z 31.8.2006


ostatní | 5. 9. 2006 | Autor:

Usnesení 89. rady města z 10.8.2006


ostatní | 16. 8. 2006 | Autor:

Usnesení 88. rady města ze 13.7.2006


ostatní | 7. 8. 2006 | Autor:

Usnesení z 56. zasedání rady města, konaného dne 20. ledna 2005

a) témata pro poskytování grantových příspěvků v oblastech kultury, sportu, sociálních věcí

a zdravotnictví pro rok 2005

b) zásady pro poskytování grantových příspěvků pro rok 2005

c) složení komise celý text

ostatní | 8. 12. 2005 | Autor:

Usnesení z 57. zasedání rady města, konaného 3. února 2005

Jednací řád rady města Nové Strašecí s platností od 3. 2. 2005. celý text

ostatní | 8. 12. 2005 | Autor:

Usnesení z. 58. zasedání rady města, konané dne 17.2.2005

s uzavřením nájemní smlouvy na užívání bytu č. 6/670 v Rakovnické ul. s Josefem Krzákem na dobu určitou v délce trvání 6 měsíců za stejných podmínek jako s předchozím nájemcem. celý text

ostatní | 8. 12. 2005 | Autor:

Usnesení z 59. zasedání rady města, konané dne 3.3.2005

pronájem nebytových prostor v přízemí domu čp. 414 v ul. ČSA v Novém Strašecí o ploše 37,2m2 V. Průšové, bytem Nové Strašecí, pro provozování poradenské činnosti za nájemné 650,- Kč/m 2/rok. celý text

ostatní | 8. 12. 2005 | Autor:

Usnesení z 60. zasedání rady města, konaného dne 17.3.2005

K bodu 3. Možnost získání pozemků do vlastnictví města z PF ČR celý text

ostatní | 8. 12. 2005 | Autor:

Usnesení z 61. zasedání rady města, konané dne 31.3.2005

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Třtice o výkonu přenesené působnosti, kterou bude město Nové Strašecí vykonávat místo této obce podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. celý text

ostatní | 8. 12. 2005 | Autor:

Usnesení 62. zasedání rady města, konané dne 14.4.2005

s ukončením užívání pozemků PK 272/1 a části PK 269/1 Z. Huliciusem dohodou

k 31. 10. 2005. celý text

ostatní | 8. 12. 2005 | Autor:

Usnesení z 63. zasedání rady města, konaného 28.4.2005

vedoucí MKZ a tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic a ÚP připravit návrh poptávkového řízení na zpracovatele celkového projektu budovy NKC a to po jednotlivých stavebně technických etapách. celý text

ostatní | 8. 12. 2005 | Autor:

Usnesení z 64. zasedání rady města, konaného 12.5.2005

návrh rozpočtových opatření za období I. – III. 2005. celý text

ostatní | 8. 12. 2005 | Autor:

Usnesení z 65.zasedání rady města, konaného dne 26.5.2005

s realizací městského informačního a orientačního systému firmou INFORM v.o.s. celý text

ostatní | 8. 12. 2005 | Autor:

Usnesení z 67. rady městat, konaného dne 23.6.2005

veřejnoprávní smlouvu s obcí Lány, jejímž předmětem je závazek, že Městská policie Nové Strašecí bude místně příslušným orgánem pro výkon pravomoci vyplývající ze zákona o obecní policii i na území obce Lány a že bude zabe celý text

ostatní | 8. 12. 2005 | Autor:

Usnesení z 66. zasedání rady města, konaného dne 9.6.2005

nákup pozemků parc. č. 2468 a 2952 a dále nebytových jednotek č. 550/23, 550/24, 550/25, 550/26, 550/27, 550/32, 550/33, 550/34, 550/35, 550/36, 550/37, 550/38, 550/41, 550/42, 550/43, 550/44, 550/45, 550/46, 550/47, 550/48, 550/51 v domě čp. 550 celý text

ostatní | 8. 12. 2005 | Autor:
první
ze 3
poslední