Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zprávy

první
ze 3
další poslední

Usnesení z 69. zasedání rady města, konaného 18.8.2005

nařízení města č. 4/2005, kterým se mění nařízení města č. 1/2004 O schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic celý text

ostatní | 8. 12. 2005 | Autor:

Usnesení ze 70. zasedání rady města, konané dne 8.9.2005

prodej pozemku – části parc.č. 2093/1 navazující ze Z strany ke st.p. 249 s domem čp. 140 (podle připojené situace) v Tovární ulici L.Kozákové, bytem Nové Strašecí za cenu 250,- Kč/m2 celý text

ostatní | 8. 12. 2005 | Autor:

Usnesení ze 71. zasedání rady města konané dne 6.10.2005

změnu zřizovací listiny Základní školy J.A. Komenského v Novém Strašecí v tomto rozsahu: celý text

ostatní | 8. 12. 2005 | Autor:

Usnesení ze 73. zasedání rady městat konené 10.11.2005

uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě, a to bytové jednotky v majetku města č. 828/9 s podílem na společných částech domu čp. 828 a pozemku st.parc.č. 1338 v k.ú. Nové Strašecí za nebytovou jednotku č. 550/31 s podílem na společ celý text

ostatní | 8. 12. 2005 | Autor:

Usnesení ze 74. zasedání rady města konané 24.11.2005

K bodu 3. Nájem bytu č. 14, Křivoklátská ul. 692 celý text

ostatní | 8. 12. 2005 | Autor:
první
ze 3
další poslední